10 succesfactoren voor Agile werken

Als manager of teamleider is er bijna geen dag zonder issues, meetings en mail.

En dan zijn er ook klanten die van alles willen.

Plus de noodzaak om het werk in jouw team beter, sneller, veiliger of makkelijker te doen.

Ga er maar aan staan.

Gelukkig ben je niet de enige met een meer dan goed gevulde dag.

Tips als beter time-management of goed delegeren en prioriteren heb je allang bekeken.

En nu is de kreet Agile werken helemaal in. En terecht.

Want ook jij en jouw team zullen hier veel voordeel bij hebben.

En je zal zien dat je vermoedelijk al best veel van dit Agile werken doet.

Laten we eerst beginnen met wat dit Agile werken nu is. En wat de voordelen zijn.

Daarna benoemen we stap voor stap 10 succesfactoren.

Maar ook een waarschuwing: Agile werken leer je niet in 1 dag.

10 succesfactoren Agile werken

Agile werken betekenis

Dat het nooit stil is, hadden we al gezegd.

Klanten, nieuwe technologische mogelijkheden, wetgeving en concurrenten zorgen dat er “altijd” wel veranderingen moeten worden gerealiseerd.

En dat is nu precies de basis van Agile: omarmen van veranderingen. Maar daar moet je dan wel op ingesteld en op ingericht zijn.

Agile kan je vertalen als ‘wendbaar’ of ‘lenig’. Flexibel inspelen op veranderingen dus.

Dat je dit als leidinggevende en als team niet in 1 dag kan is duidelijk. Daarom hebben we 10 succesfactoren voor Agile werken voor jou opgesteld.

De voordelen van Agile werken

Voordat we deze 10 succesfactoren beschrijven is het belangrijk dat je weet wat Agile werken je gaat opleveren.

Uit onderzoek van MIT blijkt dat Agile organisaties klantgerichter werken en innovatiever zijn.

Hierdoor groeien Agile organisaties 37% sneller en maken ze 30% meer winst dan traditionele organisaties.

Agile gaat verder. Zo tonen diverse studies aan dat medewerkers gelukkiger zijn wanneer er op een Agile manier wordt gewerkt.

Agile kent 4 waarden en 12 principes .

We hebben dit kort en helder hier beschreven.

https://coimbee.com/nl/agile-werken-hoe-doe-je-dat-en-wat-levert-dat-op/

Kortom veel voordelen.

Agile werken in de praktijk

Hoe ziet dat Agile werken er dan uit?

Het zijn kleine, multidisciplinaire teams die in korte cycli samenwerken.

De teamleden bepalen zelf de beste weg naar het doel dat ze samen met de klant hebben gesteld.

Uitgangspunt is dat het team zo snel mogelijk komt tot een product dat waarde toevoegt voor de klant.

Dat product, proces of dienst hoeft niet in 1 keer 100% te zijn, als het maar waarde heeft voor de klant.

Leren en experimenteren en verbeteren, dat is waar het om draait.

In elk stap (of cyclus) wordt het product beter.

10 succesfactoren van Agile werken

De volgende lijst bevat op het eerste gezicht misschien geen nieuwe zaken, maar bekijk elk van die punten rustig want ze zijn van belang voor echt en blijvend succes in jouw team.

  1. kort cyclisch werken
  2. de klant kennen
  3. leiderschap
  4. feedback
  5. transparantie
  6. diversiteit
  7. leren
  8. reflectie
  9. plezier
  10. flow

Zelf aan de slag om de prestaties van jouw team te verbeteren?

Met dit gratis e-book kan je direct zelf aan de slag om de prestaties in jouw team te verbeteren.

Het stappenplan en de praktische tips helpen je op weg. De beschreven cases zijn bedoeld ter inspiratie. Moeilijk is het niet, het is een kwestie van “gewoon doen”.

Met als resultaat:  hogere productiviteit, werkprocessen die beter lopen en een succesvol en goed presterend team.

Ook op onze Linkedin bedrijfspagina delen we regelmatig kennis.