Agile werken succesfactor 1: kort cyclisch werken

In ons artikel over de 10 succesfactoren van Agile werken heb je kunnen lezen wat Agile is en vooral wat het oplevert.

Kort cyclisch werken is 1 van de succesfactoren. Eigenlijk is het de basis van Agile werken.

Kort cyclisch is exact wat het zegt.

Kort betekent bijvoorbeeld maximaal 4 weken (dit aantal bepaal je als team trouwens zelf).

Cyclisch is dat je een herhalend patroon hebt. Dus elke 4 weken.

Maar wat doe je dan in die 4 weken (nogmaals die 4 weken is slechts een voorbeeld).

Een groepje gaat dan aan de slag om dingen uit te zoeken en te verbeteren.

Je kan dan denken aan hoe het werk veiliger kan. Of makkelijker of leuker of sneller.

10 succesfactoren Agile werken

Dat zijn natuurlijk geen bezigheids-therapie activiteiten. Nee, dit zijn belangrijke zaken waar de klant blij van wordt.

Ze moeten passen bij het doel wat je als team hebt.

Als leidinggevende heb je hier een belangrijke taak: zorgen dat medewerkers echt begrijpen wat het doel is.

Als leidinggevende heb je nog een belangrijke taak. Deze hebben we bij succesfactor 3 beschreven.

Voordelen van kort cyclisch werken

Grote voordeel is dat je snel (in ons voorbeeld 4 weken) iets nuttigs oplevert voor de klant.

“Iets nuttigs opleveren” klinkt alsof het niet 100% af is. En dat klopt.

De klant kan er al wel aan de slag en dus ervaring opdoen of het goed en prettig werkt.

En die ervaringen zijn bruikbaar in de volgende cyclus.

De klant weet ook niet altijd wat werkt. Dus Agile werken heeft ook veel te maken met leren en experimenteren. Laat dat nu succesfactor 2 zijn.

Zijn er nog meer voordelen? Ja, want het team kan al na 4 weken een complimentje in ontvangst nemen.

En als het team slim is hebben ze wekelijks (of dagelijks) feedback.

Aan elkaar gegeven en ontvangen.

En slimme teams ronden ze deze verbetering af met reflectie [LINK], succsfactor 8.

Zo wordt elke medewerker in jouw team beter in verbeteren en Agile werken.

Door het te doen en door stil te staan en te bewust te leren.

En door regelmatig te verbeteren word je niet alleen beter in verbeteren, het wordt ook nog eens een routine of beter gezegd gewoonte.

Wat levert je dit op?

Doordat je regelmatig bezig bent met verbeteringen, zal je gaan merken dat dit het volgende oplevert:

 1. er is meer rust in het team
 2. klanten zijn tevreden
 3. hoger management is tevreden
 4. medewerkers hebben plezier in het werk
 5. er is ruimte voor de ontwikkeling van medewerkers
 6. minder ziekteverzuim en minder verloop
 7. en er komen meer verbeter-ideeen

Gaat dit vanzelf?

Nee, klein beginnen en uitbouwen blijft een verstandige aanpak

“Iedereen wil veranderen, maar niemand wil veranderd worden”.

De kern van deze uitspraak is duidelijk en dat betekent dat je bij het verbeteren van de prestaties en productiviteit in jouw team rekening moet houden met weerstand.

En de beste manier is om die weerstand vooraf te voorkomen. Dit kan door medewerkers vroegtijdig te betrekken bijvoorbeeld bij het opstellen van het doel.

Maar ook door ze mee te laten denken over wat er beter kan en ze vervolgens die verbeteringen laten realiseren. Maar dat was je al duidelijk.

Hoe ondersteunt Coimbee bij deze succesfactor?

Via het digitale verbeterbord weet het team exact welke verbeteringen er zijn en wat de status.

Het team gaat aan de slag en houdt de voortgang in Coimbee bij. Alle relevante informatie is in Coimbee centraal vastgelegd en voor iedereen toegankelijk.

Via de handige PDCA-checklist werkt het team overzichtelijk en gestructureerd aan de verbetering.

Lessons learned worden ook in Coimbee vastgelegd, zodat alle opgebouwde kennis centraal is vastgelegd en voor iedereen toegankelijk is.

En als manager kan je een afgeronde verbetering als succes betitelen en zo vastleggen in Coimbee. Vanzelfsprekend voor iedereen inzichtelijk.

Zelf aan de slag om de prestaties van jouw team te verbeteren?

Met dit gratis e-book kan je direct zelf aan de slag om de prestaties in jouw team te verbeteren.

Het stappenplan en de praktische tips helpen je op weg. De beschreven cases zijn bedoeld ter inspiratie. Moeilijk is het niet, het is een kwestie van “gewoon doen”.

Met als resultaat:  hogere productiviteit, werkprocessen die beter lopen en een succesvol en goed presterend team.

Wil je meer weten over continu verbeteren en vernieuwen?

Dan zijn dit de leestips:

 1. Hoe een team meer ideeen kan genereren
 2. De rol van HR bij innovatie
 3. De motor van Teamontwikkeling 
 4. Praktijk Case

Ook op onze Linkedin bedrijfspagina delen we regelmatig kennis.