Agile werken succesfactor 4: Feedback

In ons kennisartikel over de 10 succesfactoren van Agile werken heb je kunnen lezen wat Agile is en vooral wat het oplevert.

Feedback is 1 van de succesfactoren.

Waarom is feedback belangrijk voor Agile werken?

Feedback geven is een krachtige manier om een iemand te beïnvloeden.

Feedback geven is het doen van uitspraken om gedrag bij te sturen, richting een doel.

Ook non-verbaal kan je feedback geven.

Eigenlijk is feedback niet moeilijk, het vergt som wat moed, lef en vertrouwen.

Een paar feedback tips:

  1. Benoem gedrag dat iemand kan veranderen
  2. Beschrijf concreet en specifiek gedrag
  3. Spreek in de ik-vorm
  4. Laat de ander reageren
  5. Vertel het gewenste gedrag
  6. Geef feedback op het juiste moment
  7. Verken oorzaken en oplossingen
10 succesfactoren Agile werken

Feedback helpt om te leren en om te snappen wat er werkelijk aan de hand is.

De dagstart  is een veel gebruikt moment om de status te bespreken en daar speelt feedback geven een belangrijke rol.

Deze feedback geeft inzicht in de manier van werken, de eventuele knelpunten en helpt om continu te verbeteren.

Wat levert je dit op?

Mits er op een adequate manier feedback gegeven wordt neemt de kwaliteit van het werk toe.

Ook de prestaties nemen toe.

En hoe vreemd het misschien klinkt, ook het plezier in het werk neemt toe.

Hoe ondersteunt Coimbee bij deze succesfactor?

In Coimbee is een super handig Dagstart bord per team mogelijk. Door dit bord goed in te richten is de dagstart goed voorbereid en zeer efficient. Er is ruimte voor feedback en dit kan ook een apart item zijn op het Dagstart bord.

Per vastgelegde verbetering is de mogelijk om Commentaar te geven. Dit kan inhoudelijk zijn maar ook aanmoedigend voor de team leden.

Doordat medewerkers in Coimbee eenvoudig kunnen vastleggen hoeveel plezier ze hebben (op individueel niveau), kan op team niveau bekeken worden hoe het plezier zich in het team ontwikkelt. Dat betekent dat je ook kan zien in welke het geven van feedback effect heeft.

Zelf aan de slag om de prestaties van jouw team te verbeteren?

Met dit gratis e-book kan je direct zelf aan de slag om de prestaties in jouw team te verbeteren.

Het stappenplan en de praktische tips helpen je op weg. De beschreven cases zijn bedoeld ter inspiratie. Moeilijk is het niet, het is een kwestie van “gewoon doen”.

Met als resultaat:  hogere productiviteit, werkprocessen die beter lopen en een succesvol en goed presterend team.

Ook op onze Linkedin bedrijfspagina delen we regelmatig kennis.