Team Performance Review

Direct zicht op alle teams

Binnen organisaties is het vaak onduidelijk wat van teams verwacht wordt anders dan de harde prestatie-indicatoren. Door deze verwachtingen te benoemen en te voorzien van normen kunnen teams gescoord worden op die verwachtingen.

Door elk team te laten scoren op diverse aspecten die voor jullie organisatie belangrijk zijn, ontstaat een dashboard.

Dit dashboard laat zien op welke aspecten verbeterd moet worden. En het helpt teams om van elkaars kwaliteiten gebruik te maken. Het dashboard is ook bruikbaar om de vooruitgang te monitoren.

team performance review coimbee