Overzichtelijk verbeterbord

Alle verbeteringen in beeld

Alle verbeteringen overzichtelijk op het verbeterbord zorgt voor rust en duidelijkheid.

Medewerkers zien direct wat de status is en wie de ‘eigenaar’ is van elke verbetering.

Gezamenlijk wordt gekozen welke verbetering opgepakt wordt en welke nog niet.

Draagvlak is de basis voor een succesvolle verbetering.

pdca-checklist