Klanten feedback 

Weet wat jouw klanten verwachten

Om te verbeteren of te vernieuwen is kennis over de klant nodig.

Met Coimbee heeft elke medewerker direct zicht op wat de klant eist en verwacht.

Met als resultaat verbeteringen waar de klant belang aan hecht.

interventie