Verbetercultuur bevorderen

Speel in op wat medewerkers motiveert

Medewerkers gaan met verbeteren aan de slag als ze het nut en noodzaak zien (de organisatie belangen). Maar vooral als het aansluit op hun persoonlijke belangen. 

Door in te spelen op die persoonlijke belangen ontstaat de zo gewenste verbetercultuur.

Die persoonlijke belangen verschillen natuurlijk per medewerker, maar er zijn 5 belangen die algemeen zijn. Coimbee speelt hier op in.

Mood-indicator