ISO9001 audit: maak de directie, kwaliteitsmanager en auditor blij

ISO9001 2015 en continu verbeteren

Met de komst van de nieuwe eisen van de norm ISO9001 is er het een en ander veranderd voor de kwaliteitsmanager. De tijd om veel alleen te doen is voorbij omdat de directie eindverantwoordelijk is voor kwaliteit, maar ook omdat kwaliteit breder in de organisatie wordt uitgezet.

In de wereldwijd geaccepteerde ISO9001:2015 norm voor kwaliteitsmanagement draait het om Klanttevredenheid en Procesverbetering. Ook Leiderschap en Stakeholder-analyse zijn belangrijke onderdelen bij de succesvolle certificering van kwaliteitsmanagementsystemen zoals ISO9001.

Continu Verbeteren

Een ander belangrijk onderdeel van de certificering eisen in ISO9001 is Continu Verbeteren.

Bij Continu Verbeteren gaat het er om dat adequaat op fouten, klachten, afwijkingen gereageerd moet worden. Adequaat betekent niet alleen dat de fout of klacht opgelost moet worden (zodanig dat het niet nog een keer gebeurt) maar ook dat dit in analogie met de ISO9001 norm gedocumenteerd moet worden. Dit verlangt betrokken medewerkers waardoor ISO9001 niet alleen de verantwoordelijkheid is van de kwaliteitsmanager.

ISO9001 2015 continu verbeteren
verbeterbord coimbee

Zo wordt de kwaliteitsmanager blij

Als kwaliteitsmanager wordt u blij als medewerkers en teamleiders actief met het verbeteren of voorkomen van fouten en afwijkingen bezig zijn. Concreet wordt u blij als managers en medewerkers hun verantwoordelijk oppakken en als u na de interne audits geen actielijst hoeft bij te houden van openstaande issues om te voldoen aan de eisen voor de iso normen. Dan wordt uw functie veel interessanter.

Medewerkers en teamleiders kunnen die actieve rol heel eenvoudig op zich nemen, zoals de volgende korte video laat zien.

Betrokken medewerkers en leidinggevenden

Betrokkenheid is makkelijker gezegd dan gedaan. Medewerkers moeten geholpen worden om te begrijpen waarom hun rol belangrijk is en leidinggevenden moeten tijd en ruimte creëren om samen met medewerkers te werken aan de verbetering van de kwaliteit.

Trainingen en opleidingen, oefenen, leren en experimenteren hoort hier allemaal bij.

Betrokken medewerkers zorgen niet alleen voor betere kwaliteit maar ook voor hogere klanttevredenheid.

betrokkenheid en productiviteit

De PDCA cyclus en “5xWhy” zijn veel gebruikte manieren om structureel en blijvend de kwaliteit te verbeteren. Problemen worden op deze manier structureel weggenomen en door veel zogenaamde iteraties te doen wordt het uiteindelijke doel bereikt.

De kosten van iso certificering weerhouden veel bedrijven ervan om hiermee aan de slag te gaan. Voldoen aan de eisen voor de certificering van kwaliteitsmanagementsystemen is voor veel bedrijven een struikelpost. Maar in veel gevallen worden de certificering kosten dubbel en dwars terugverdiend door een stijging in de zakelijke kansen dankzij een hogere kwaliteit van de producten, betere dienstverlening, tevreden klanten of andere belanghebbenden.

PDCA-cyclus
PDCA cyclus

Voordelen Continu Verbeteren en ISO certificaten

In de praktijk blijkt dat de werkwijze de volgende voordelen biedt:

  • de kwaliteitsmanager kan zich bezighouden met zijn/haar kerntaken; verbeteringen worden toegewezen aan teams en kennen een eigenaar, hierdoor kan worden gestuurd op verantwoordelijkheid (die dus niet meer bij de kwaliteitsmanager ligt). In de praktijk gaat elke medewerker dan aan de slag met iso;
  • de getoonde PDCA-cyclus, de “5xWhy” vraag en OK-status bewaking zorgen voor succesvolle realisatie van verbeteringen, zodanig dat problemen definitief worden opgelost en niet meer terugkeren;
  • doordat problemen en oplossingen gedocumenteerd worden, komt er steeds meer gedocumenteerde informatie in de kennisdatabank die voor alle medewerkers toegankelijk is;
  • de communicatie (een aspect dat bepalend voor succesvol verbeteren en samenwerken) wordt met behulp van de getoonde werkwijze sterk ondersteund: medewerkers worden bijvoorbeeld geattendeerd op openstaande verbeteringen en elke medewerker kan de status van alle verbeteringen eenvoudig online volgen;
  • medewerkers merken dat er naar hun geluisterd wordt en voelen zich daardoor betrokken; het plezier in het werk neemt toe, het ziekteverzuim neemt af en de bedrijfs-prestaties nemen toe. Win/win/win;
  • doordat het proces van continu verbeteren professioneel wordt aangepakt en wordt ondersteund laat de praktijk zien dat er een positieve ontwikkeling is qua aantal ingediende en gerealiseerde verbetersuggesties:

Resultaten Continu Verbeteren met de COIMBEE Toolbox

Het aantal bedrijven, dat de COIMBEE Toolbox gebruikt is groeiend. Ook het aantal verbeteringen wat elk van die bedrijven vastlegt en oppakt is groeiend.

Illustratie commentaar van teamleider in gebruik van programma

De nieuwe ISO9001 : 2015 is de internationaal erkende norm op het gebied van kwaliteitsmanagement.

Kwaliteitsmanagement richt zich op alle interne en externe processen in uw organisatie met als dat uw product of dienst voldoet aan de eisen, wensen en specificaties van klanten, maar ook die van andere belanghebbenden.

Het behalen van het ISO9001 certificaat is ook een teken van maatschappelijk verantwoord ondernemen door uw organisatie.

Certificering door een onafhankelijke partij volgens de eisen van ISO9001 verzekert dat uw organisatie voldoet aan de internationaal erkende kwaliteitseisen.

De ISO certificering staat garant voor transparantie en betrouwbaarheid in de markt. Continue verbeteren van de kwaliteit met een gecertificeerd managementsysteem volgens ISO9001.

In vrijwel iedere sector van onze maatschappij is ISO9001 een begrip: het is dé internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen, of het nu bij wijze van voorbeeld om olie en gas exploratie gaat of om interne en externe processen in zorg en welzijn.

Het ISO9001 document wordt gepubliceerd door de International Standardization Organization (ISO).

Bij de totstandkoming is samengewerkt door internationaal erkende organisaties op het gebied van kwaliteit en normen. Het NEN uit Delft is de nationale normalisatieinstelling en publiceert de ISO9001 norm onder de titel NEN-EN-ISO 9001. De ISO certificering wordt door een onafhankelijke partij, de certificerende instelling, aan een organisatie uitgereikt als de organisatie voldoet aan de normen en richtlijnen van de ISO norm.

Kwaliteitsmanagement en de bijbehorende ISO certificaten zijn o.a. van belang voor business continuity: dankzij de kwaliteit van een product of dienst verzekert een organisatie of bedrijf zich dat klanten tevreden en loyaal zijn omdat het bedrijf voldoet aan de eisen van klant én de certificerende partijen.

Interne audits en gedocumenteerde informatie borgen niet alleen kwaliteit maar ook maatschappelijk verantwoord produceren.

ISO9001 certificering verzekert kwaliteit vanaf ontwerp en ontwikkeling van het product of dienst en borgt de kwaliteitsverbetering middels PDCA.

Bekende andere certificaten naast ISO9001 certificering

De ISO9001 certificering is de bekendste wereldwijd erkende certificering op het gebied van kwaliteitsmanagement. Met name in de bouw worden naast het VCA certificaat voor veilig werken, (o.a. met gevaarlijke stoffen) vaak ook het BRL certificaat voor bodemsanering (SIKB 7000), het BRL certificaat voor veilig en milieuvriendelijk saneren SVMS-007 en het Groenkeur certificaat behaald.

Veel uitzendorganisaties in de bouw behalen tevens het VCU certificaat. De ook wereldwijd erkende norm ISO 13485 is een internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen gericht op medische hulpmiddelen.

Dit systeem richt zich net als de ISO 9001 op het verbeteren van de klantgerichtheid en klanttevredenheid en het voldoen aan de wettelijke en bedrijfseigen eisen.

Coimbee proces flow
coimbee plezier in het werk

Ook op onze Linkedin bedrijfspagina delen we regelmatig kennis.

SMS en RRR

SMS en RRR zijn belangrijke begrippen als het gaat om Continu Verbeteren een blijvend succes maken. In deze podcast lichten we deze begrippen toe. Onze andere podcasts vind je hier

Coimbee software voor continu verbeteren, wordt gebruikt door o.a. deze organisaties:

coimbee management software voor continu verbeteren
coimbee management software voor continu verbeteren
coimbee management software voor continu verbeteren
coimbee management software voor continu verbeteren greenchoice
coimbee management software voor continu verbeteren
coimbee management software voor continu verbeteren barnsteen
coimbee management software voor continu verbeteren
coimbee management software voor continu verbeteren