Agile werken succesfactor 5: Transparantie

In ons artikel over de 10 succesfactoren van Agile werken heb je kunnen lezen wat Agile is en vooral wat het oplevert.

Transparantie is 1 van de succesfactoren.

Waarom is transparantie belangrijk

Met transparantie bedoelen we dat alles inzichtelijk is.

Openheid dus.

Er zijn geen geheimen, alles is duidelijk voor iedereen zichtbaar.

Ook voor de klant.

Denk dan aan de status en voortgang. Die hangt voor iedereen inzichtelijk en duidelijk aan de muur.

Maar ook wat het team oppakt en wat nog niet.

Transparantie gaat ook over wat je vertelt.

Wat je weet en ook wat je nog niet weet. En daar wordt het weleens lastig.

Maar door te vertellen wat je niet weet, breng je andere in de positie om te helpen.

De betrokkenheid neemt toe.

Dat gaat natuurlijk niet zo maar. Hiervoor moet er wel vertrouwen zijn.

Dat vertrouwen en de noodzakelijke veiligheid moet je als team wel opbouwen. En dat kost tijd.

Het is ook goed om te beseffen wie de stakeholders of belanghebbenden zijn.

En vervolgens te bepalen of al die stakeholders voldoende betrokken en geinformeerd zijn.

Met andere woorden transparantie gaat veel verder dan alleen je eigen team

10 succesfactoren Agile werken

Wat levert transparantie je op?

Het is een beetje kip ei verhaal.

Vertrouwen zorgt voor transparantie en transparantie zorgt voor vertrouwen.

Teamleden die goed geinformeerd zijn presteren beter.

Ze weten wat ze aan elkaar hebben en dat ze elkaar kunnen vertrouwen.

En doordat inzichtelijk is wat de status is van alle activiteiten en waar knelpunten zijn kunnen teamleden meedenken en meehelpen.

Problemen worden eerder gesignaleerd en daardoor kan eerder aan de oplossing begonnen worden.

Hoe ondersteunt Coimbee bij de succesfactor transparantie?

Alle verbeter-initiatieven en  hun status liggen vast op 1 centrale plek in Coimbee.

Voor iedereen inzichtelijk.

Niet alleen de status maar ook het doel en de acties en het commentaar. Alles is inzichtelijk en in 1 oogopslag duidelijk.

Als een verbetering niet goed dreigt te lopen wordt dat direct duidelijk in het digitale verbeterbord.

Collega’s zien dit en kunnen helpen.

Zelf aan de slag om de prestaties van jouw team te verbeteren?

Met dit gratis e-book kan je direct zelf aan de slag om de prestaties in jouw team te verbeteren.

Het stappenplan en de praktische tips helpen je op weg. De beschreven cases zijn bedoeld ter inspiratie. Moeilijk is het niet, het is een kwestie van “gewoon doen”.

Met als resultaat:  hogere productiviteit, werkprocessen die beter lopen en een succesvol en goed presterend team.

Ook op onze Linkedin bedrijfspagina delen we regelmatig kennis.