Agile werken succesfactor 6: Diversiteit

In ons artikel over de 10 succesfactoren van Agile werken heb je kunnen lezen wat Agile is en vooral wat het oplevert.

Diversiteit in talenten is 1 van de succesfactoren.

Waarom is diversiteit belangrijk?

Een huis bouw je niet met een team van timmermannen. Tenminste als er ook een badkamer en centrale verwarming in moet.

Verschillende vaardigheden zijn ook nodig in een team. Niet alleen qua functie. Maar ook qua rol.

Je wil niet alleen maar mensen in je team die op hoofdlijnen werken. Je hebt ook afmakers nodig. Om maar een voorbeeld te noemen.

In een team wat aan een bepaalde verbetering werkt heb je dus diverse medewerkers nodig qua kennisgebied en qua kenmerken.

Verbeter-teams worden bij iets grotere verbeteringen bij voorkeur samengesteld met medewerkers uit meerdere afdelingen / teams.

Je wilt immers, passend bij de autonomie van Agile, dat medewerkers in staat zijn zelfstandig het probleem op te lossen. Zie succesfactor 3 Leiderschap.

Bij diversiteit moet je denken aan een mix van man/vrouw, oud/jong en internen/externen.  En diversiteit in typen mensen.

Je kan hier bijvoorbeeld kijken naar de leerstijlen van Kolb (doener, denker, beslisser, bezinner) of de diverse kleurentests waarmee een typering van de persoonlijkheid kan worden gegeven. Of Belbin teamrollen.

Elke team kent zijn eigen doel en heeft daarom de mensen in het team die nodig zijn om dat doel te bereiken.

10 succesfactoren Agile werken

Wat levert diversiteit op?

Dat de kwaliteit hierdoor omhoog dat je kan je wel bedenken.

En ook zal de snelheid toenemen.

Doordat het team bestaat uit meerdere mensen met elkaar aanvullende talenten is alle kennis en ervaring aanwezig om snelheid te maken en de kwaliteit te waarborgen.

Maar wat ook toeneemt is het draagvlak.

Met andere woorden er is minder weerstand en de invoering gaat daardoor stukken makkelijker.

Dat komt omdat medewerkers vanuit verschillende invalshoeken naar de verbetering hebben gekeken.

Misschien heb je wel eens gehoord van de wet van Maier E = K * A.

Effectiviteit is de vermenigvuldiging van Kwaliteit en Acceptatie.

Hoe ondersteunt Coimbee bij deze succesfactor diversiteit?

In Coimbee kan je per verbetering aangeven wie in het verbeterteam zitten.

Dat kunnen medewerkers van diverse afdelingen zijn.

In de PDCA checklist in Coimbee is er een concrete check of de juiste mensen in je team zitten.

Zelf aan de slag om de prestaties van jouw team te verbeteren?

Met dit gratis e-book kan je direct zelf aan de slag om de prestaties in jouw team te verbeteren.

Het stappenplan en de praktische tips helpen je op weg. De beschreven cases zijn bedoeld ter inspiratie. Moeilijk is het niet, het is een kwestie van “gewoon doen”.

Met als resultaat:  hogere productiviteit, werkprocessen die beter lopen en een succesvol en goed presterend team.

Ook op onze Linkedin bedrijfspagina delen we regelmatig kennis.