Agile werken succesfactor 3: Leiderschap

In ons artikel over de 10 succesfactoren van Agile werken heb je kunnen lezen wat Agile is en vooral wat het oplevert.

Leiderschap is 1 van de succesfactoren.

Waarom is verandering van leiderschap belangrijk?

Klantwensen wijzigen sneller dan ooit.

Technologische ontwikkelingen blijven maar doorgaan.

Het belang van wendbaar (Agile) organiseren is groter dan ooit.

Traditionele managers staan voor de uitdaging hun organisatie of team te transformeren.

Maar de grote verandering zit bij de manager zelf.

Managers moeten de omslag maken van transactioneel leiderschap naar transformationeel. Wat dat is leggen we zo uit.

Meer coachend dan sturend. Meer faciliterend dan controlerend.

In andere woorden teams krijgen meer autonomie (en daar moeten ze in het begin bij geholpen worden).

Om zelfstandig in te kunnen spelen op die constante stroom van veranderingen.

De definitie van leidinggeven blijft nog steeds: “Het beïnvloeden van het gedrag van een medewerker of groep medewerkers,  gericht op 1 of meerdere doelen.

Alleen de invulling is anders.

Transactioneel leiderschap gaat uit van principes van ruil

“Als jij dit doet dan doe ik dat”

Transformationeel leiderschap gaat er van uit dat medewerkers hun motivatie ook ontlenen aan intrinsieke factoren.  Het gaat om zingeving.

Inspelen op verandering is belangrijker dan het volgen van het plan.

En daar heb je medewerkers voor nodig die dat willen en kunnen.

10 succesfactoren Agile werken

Wat levert je dit op?

Als jij als manager op een juiste manier het team begeleidt (merk je dat ik het woord “leiding geef” niet gebruik) dan gebeuren er de volgende dingen.

Natuurlijk gaat dat niet vanaf dag 1 goed, geef het tijd.

Ten eerste medewerkers zullen meer verantwoording nemen.

En ze zullen ook dingen gaan ontdekken die ze nog niet kunnen.

Verschuilen is er niet (meer?) bij, maar daar over meer in succesfactor 4 ([LINK})

Als begeleider ben je meer als coach actief. Je stelt vragen en geeft geen antwoorden.

Je luistert, vat samen en vraagt door. Allemaal nieuw wellicht. Het gaat je rust geven.

Je bent veel op de werkvloer aanwezig en ziet daarom snel waar het mogelijk niet soepel verloopt.

PDCA cyclus

De manier om medewerkers en verbeterteams te begeleiden en te coachen is via de wetenschappelijk bewezen aanpak, genaamd PDCA.

Kleine stapjes. Elke stap brengt je dichter bij het doel. L:eren, experimenteren en verbeteren gaan hand in hand.

Hoe ondersteunt Coimbee bij deze succesfactor?

Het mooie van de Coimbee Toolbox is dat het team heel overzichtelijk ziet wat er gedaan moet worden.

En wie waar mee bezig is.

De uitgekiende PDCA-cyclus checklist helpt bij het gestructureerd werken.

Als coach is het in 1 oogopslag helder welke verbeteringen er zijn en welke extra ondersteuning vragen. Met enkele klikken heb je als coach snel zicht in de beschikbare informatie.

En doordat medewerkers uit jouw team regelmatig de mate van plezier kunnen vastleggen in Coimbee weet je constant hoe het team zich voelt en wat je te doen staat op dat vlak.

Zelf aan de slag om de prestaties van jouw team te verbeteren?

Met dit gratis e-book kan je direct zelf aan de slag om de prestaties in jouw team te verbeteren.

Het stappenplan en de praktische tips helpen je op weg. De beschreven cases zijn bedoeld ter inspiratie. Moeilijk is het niet, het is een kwestie van “gewoon doen”.

Met als resultaat:  hogere productiviteit, werkprocessen die beter lopen en een succesvol en goed presterend team.

Ook op onze Linkedin bedrijfspagina delen we regelmatig kennis.