Agile werken succesfactor 7: Leren

In ons artikel over de 10 succesfactoren van Agile werken heb je kunnen lezen wat Agile is en vooral wat het oplevert.

Leren is 1 van de succesfactoren.

Waarom is leren belangrijk?

Agile werken kan je niet in 1 keer.

Vallen, opstaan, leren, experimenteren. Het hoort er bij.

Leren gaat over wat de klant echt wil.

En vaak weet de klant dat ook niet exact, dus die leert ook.

Leren gaat ook over hoe je dingen oppakt.

En wat dacht je van leren om beter samen te werken of feedback te geven?

Belangrijk is dat je beseft dat er nog veel te leren is.

Dat je in je planning hier rekening mee houdt.

Dat iets niet in 1 keer goed hoeft te zijn. Maar dat je wel steeds dichter bij het doel komt

Je hebt hiervoor wel een zogenaamde groei-mindset voor nodig en geen ‘fixed mindset’

Mensen met de groeimindset hebben de overtuiging dat ze zichzelf kunnen verbeteren: zij zullen uitdagingen omarmen.

Terwijl mensen met de fixed mindset die uitdagingen zullen vermijden.

10 succesfactoren Agile werken

Wat levert Leren op?

Rust. Acceptatie. Doordat je bewust bent dat leren onderdeel is van het werk en de planning

En als je bewust tijd en ruimte creeert om te reflecteren (zie succesfactor 8) dan gaat de productiviteit van een team met stappen  vooruit.

Hoe ondersteunt Coimbee bij de succesfactor Leren?

Binnen elke verbetering die je via Coimbee oppakt kan je zogenaamde ‘lessons learned’ vast leggen.

Dit is niet alleen handig voor jezelf en jouw team leden.

Ook de rest van de organisatie heeft daar baat bij, want alle lessons learned zijn centraal vastgelegd en voor iedereen toegankelijk.

Elke verbetering heeft zijn eigen PDCA-checklist en 1 van de eerste vragen is of de lessons learned bekeken zijn. Hiermee wordt het belang benadrukt om bewust te leren van eerdere verbeteringen en de daar geleerde lessen.

Een verbetering bestaat uit 1 of meerdere acties.

Die acties kan je heel eenvoudig vastleggen in Coimbee

Per actie leg je vast wie wat en wanneer doet.

En nu komt het mooie per actie kan je ook vastleggen wat je hebt geleerd.

Zo heb je niet alleen de kennis tastbaar gemaakt.

Je hebt ook een handige overzicht van wat er gedurende de verbetering allemaal geleerd is.

Zelf aan de slag om de prestaties van jouw team te verbeteren?

Met dit gratis e-book kan je direct zelf aan de slag om de prestaties in jouw team te verbeteren.

Het stappenplan en de praktische tips helpen je op weg. De beschreven cases zijn bedoeld ter inspiratie. Moeilijk is het niet, het is een kwestie van “gewoon doen”.

Met als resultaat:  hogere productiviteit, werkprocessen die beter lopen en een succesvol en goed presterend team.

Ook op onze Linkedin bedrijfspagina delen we regelmatig kennis.