De voordeurbel als basis voor Continu Verbeteren

Deze praktijkcase beschrijft de ervaringen bij een productiebedrijf met ongeveer 100 medewerkers, met een minder gebruikelijke aanpak voor Continu Verbeteren. Deze case beschrijft onder andere hoe belangrijk de bel bij de voordeurbel was, waarom de OR boos was en dat het ook hier gaat om de 3 R’s.

Deze Coimbee praktijk-case is beschreven op www.sigmaonline.nl

De voordeurbel als basis voor Continu Verbeteren

Bereikte resultaten:

  1. proces van verbeteren is op gang gebracht
  2. enthousiaste medewerkers die in staat zijn verbeteringen te identificeren en te realiseren
  3. in 5 maanden tijd ruim verbeteringen geïdentificeerd en bijna 15 succesvol gerealiseerd
  4. de basis gelegd voor vervolg