Dit artikel is geschreven voor de senior-manager (CxO, Continu verbeter manager) die meer wil weten over het onderwerp Verbeteren.

Een onderwerp wat altijd al de aandacht heeft maar zeker in deze tijd van schaarste (van mensen en middelen) en fors toegenomen kosten, extra aandacht heeft.

Want de werkdruk is bij veel organisaties hoog. Onderbezetting plus te weinig ‘grondstoffen’ zorgen dat de continuïteit van de operatie veel extra inspanning vraagt.

In een eerdere crisis was focus op de kosten zeer bepalend. Nu is er een extra uitdaging: de beschikbare tijd én het aantal medewerkers is beperkt dus tijd voor grootschalige acties is er beperkt/niet. Het benutten en behouden van de aanwezige kennis is nu doorslaggevend.

!We beginnen dit kennisartikel met de belangrijke vraag waarom organisatie bezig zijn met verbeteren.

Nieuwe inzichten en nieuwe cases worden regelmatig aan dit kennisartikel toegevoegd.