Resultaten onderzoek “Stand van zaken m.b.t. Verbeteren (2023)”

In de periode 1-6-2023 tot 1-9-2023 is onderzoek gedaan naar de stand van zaken m.b.t. Verbeteren.

Deelnemers zijn m.n. via Linkedin benaderd om deel te nemen.

Het gaat om het Verbeteren van producten, processen en diensten.

Via deze digitale vragenlijst zijn 180 reacties binnengekomen.

Hierna vind je het volgende:

  • De gegeven antwoorden op de gestelde vragen uit de vragenlijst
  • Conclusies
  • Aanbevelingen

Het onderzoek zal in 2024 herhaald worden.

Korte toelichting:

  1. hierna volgen de resultaten
  2. eerst een afbeelding met data (door te klikken kan je die vergroten)
  3. vervolgens een korte toelichting op die afbeelding
Verbeteren stand van zaken 2023
Verbeteren stand van zaken 2023