2. Afkeuren werkt stimulerend

Uit onderzoek van Dirk Deichmann (Rotterdam School of Management) blijkt dat het onderbouwd afkeuren van een ingediend idee, stimulerend werkt voor de indiener.

Vaak wordt gedacht dat het demotiverend werkt indien een idee wordt afgekeurd.

Indien goed uitgelegd wordt waarom het ingediende idee is afgekeurd zal de indiener extra gedreven zijn een beter idee in te dienen.