3. Verrijken met collega’s zorgt voor een beter idee

Uit onderzoek van Van den Ende (hoogleraar Innovatiemanagement, Rotterdam School of Management) is duidelijk geworden dat ideeën die werden gedeeld met een bekende collega die werkzaam was bij een andere afdeling, het kansrijkst bleken.