4. Materieel belonen werkt niet

Indien mensen een materiele beloning verwachten blijken ze voor makkelijke opgaven te kiezen. Als mensen geen beloning verwachten kiezen ze voor moeilijkere opgaven.

Meerdere onderzoeken tonen aan dat het belonen een negatief effect op de creativiteit heeft. Het waarderen via erkenning, complimenten werkt wel.

Bron: De innovatiekracht van ideeën (I. Getz), blz 105 en 109