Verbetercultuur: zo komt verbeteren in het DNA

Je bent een ervaren verbeteraar. Je bent al een tijdje bezig met Verbeteren binnen jouw organisatie.

Er zijn al successen.  Maar je wil meer.

Je wil een verbetercultuur. Waar iedereen actief is met verbeteren.

Medewerkers gaan met verbeteren aan de slag als ze het nut en noodzaak zien (de organisatie belangen). Maar vooral als het aansluit op hun persoonlijke belangen. 

Door in te spelen op die persoonlijke belangen ontstaat de zo gewenste verbetercultuur.

Die persoonlijke belangen verschillen natuurlijk per medewerker.

Persoonlijke belangen: stuur voor de verbeter-cultuur

De wens van veel verbeter-professionals is het creeeren van een verbeter-cultuur zodat verbeteren in het DNA zit

De kennis en vaardigheden om veranderingen succesvol en blijvend binnen organisaties door te voeren zijn, volgens onderzoek, bij veel managers niet toereikend.

Recent onderzoek (180 respondenten in Nederland) laat zien dat de eigen inschatting (van de individuele invuller) qua bekwaamheid op het vlak van Verbeteren wordt gescoord met een 7,7 terwijl men de organisatie scoort met een 6,2 als het gaat om de aanpak van verbeteringen.

De meest genoemde aspecten door de respondenten in datzelfde onderzoek om de 6,2 te verhogen gaan over:

  1. het meekrijgen van medewerkers,
  2. het motiveren / stimuleren van mensen om buiten de primaire werkzaamheden bezig te zijn met verbeteren
  3. zorgen dat verbeteren onderdeel wordt van de bedrijfscultuur

Verbetercultuur realiseren

Verbeteren draait niet alleen om processen. Verbeteren heeft alles te maken met mensen. Zij brengen de kennis in om die processen te verbeteren.

Gemotiveerde en betrokken mensen zorgen voor optimale processen en tevreden klanten.

Medewerkers doen mee met verbeteren als het aansluit op hun persoonlijke belangen en dat zijn:

  1. Meesterschap: ergens goed in zijn en beter worden
  2. Autonomie: zelfstandig kunnen werken
  3. Rechtvaardigheid: eerlijkheid, zien wat anderen doen
  4. Connectie: zingeving
  5. Status: trots, waardering, erkenning

De volgende functies van Coimbee spelen in op deze persoonlijke belangen: