Veranderverhaal voor het slapen gaan? Of juist om wakker te worden?

Bij elke verandering gaat het om mensen.

Medewerkers die gewend zijn om dingen te doen moeten plots iets anders doen.

In een reflex stellen ze de volgende vragen: doen we het niet goed dan? Wat betekent dat voor mij? Kan ik dat wel?

Weerstand is een normaal verschijnsel. Het zoekwoord “Weerstand bij verandering” kent meer dan 1,6 miljoen hits.

Belangrijk is om de weerstand te voorkomen danwel te reduceren. Hiervoor zijn vele manieren. We gaan hier in op de rol van een zogenaamd Veranderverhaal.

In beweging komen

Een organisaties bestaat uit medewerkers, die in afdelingen of teams werken. Zij moeten in actie komen. Een perspectief en richting geven is een onderdeel om in actie te komen. Maar ook is er vertrouwen nodig, plus de wil en ruimte om te kunnen veranderen. Er moet duidelijkheid zijn voor elke medewerker individueel. What’s in it for me. Dat is de vraag die elke medewerker bewust of onbewust stelt.

Beweging ontstaat als medewerkers gemotiveerd zijn om zich te willen en kunnen ontwikkelen. Als ze zelf concrete acties kunnen doen om bij te dragen aan het gezamenlijke doel. En als de randvoorwaarden zoals budget, tijd, ondersteuning en opleidingen geregeld zijn.

De onderdelen van een Veranderverhaal

Een veranderverhaal schrijf je niet in 1 dag. Dit is het resultaat van het denkproces en onderdeel van het vormgeven van een verandering. Die verandering kan gaan over het samenvoegen van 2 afdelingen, het openen van een nieuwe vestiging, het starten van continu verbeteren of een nieuwe strategie.

De vijf veranderkundige vragen zijn daarin leidend. Het zijn de vragen die iedereen altijd stelt in elke verandering.

  1. Waarom veranderen (aanleiding, noodzaak, kans)?
  2. Waartoe veranderen (de bestemming)?
  3. Wat veranderen?
  4. Hoe veranderen (de route, de wijze waarop, het proces)?
  5. Wie veranderen?

Maak ook gebruik van visuals om je veranderverhaal in 1 oogopslag duidelijk te maken. En vergeet niet de relatie te leggen met de kernwaarden van je organisatie

Voorbeeld veranderverhaal

Onderdelen voor een veranderverhaal zitten in onderstaande voorbeeld:

Onze klanten verwachten steeds vaker dat wij laten zien dat we actief bezig zijn met het verbeteren van onze prestaties, geheel passend bij onze kernwaarde “vernieuwend”.

Niet omdat onze prestaties onvoldoende zijn. Integendeel onze prestaties zijn goed. Maar stilstand is achteruitgang en we willen voorkomen dat onze klanten ons onvoldoende vinden presteren.

Kortom we willen aan de slag om onze klanten tevreden te houden. Maar er is nog een reden om met verbeteren te starten: wij geloven namelijk dat jullie als medewerker goede ideeën hebben om het werk makkelijker, sneller, veiliger en leuker te maken. We gaan een verbeterproces met jullie opstellen zodat jullie weten waar je ideeën kan indienen en hoe je die ideeën kan kiezen en kan realiseren. Natuurlijk geven we hiervoor opleiding en bieden we je ondersteuning, want we zien dit voornamelijk als een leertraject met het vertrouwen dat de verbeteringen vanzelf zullen volgen.

De rol van Coimbee

Met Coimbee is het heel eenvoudig om het veranderverhaal vast te leggen. Ook de kernwaarden zijn eenvoudig in Coimbee vast te leggen.

Op het verbeterbord van elk team worden dit veranderverhaal en de kernwaarden getoond.

Teams kunnen bijvoorbeeld bij het bedenken en kiezen van verbeter-suggesties gebruik maken van dit veranderverhaal en de kernwaarden.

Het veranderverhaal krijgt extra kracht wanneer verbeteringen gekoppeld worden aan de strategische initiatieven die zijn vastgelegd in Coimbee. Hierdoor is in 1 oogopslag duidelijk welke strategische initiatieven in welke mate gerealiseerd worden.

veranderverhaal in coimbee