Alertheid is de basis voor verbeteren en vernieuwen

Hoe teamleden met elkaar interacteren blijkt een belangrijke voorspeller voor teamprestaties.

Een team met slimme mensen presteert niet per definitie beter dan een team met minder slimme mensen. Het gaat om de collectieve intelligentie.

Effectieve teams kenmerken zich door het feit dat alle teamleden gelijkmatig bijdragen aan de interactie en zich veilig voelen om uit te spreken wat zich wat zij denken.

Interactiepatronen worden bepaald door hoe een team is ingericht denk aan omvang en aan normen. Conflicten en het free-rider probleem zorgen voor negatieve interactie patronen.

Voorkom groepsdenken

Gewaakt moet worden voor groepsdenken: dit betekent dat afwijkende meningen te weinig aandacht krijgen.

Groepsdenken kan ontstaan wanneer er een sterke groepsidentiteit is of er zijn weinig externe invloeden. Externe connecties zijn een belangrijke factor in innovatie in teams.

Belangrijke vraag is dus hoe je deze externe invloeden organiseert? Voor we daarop ingaan, eerst even een korte vraag.

We zijn nieuwsgierig hoeveel organisaties er bezig zijn met continu verbeteren.

Vooral in welke mate ze daarmee bezig zijn.

Alvast dank

Na het invullen kom je op een pagina waar je gratis ons ebook, met 19 geheimen over verbeteren en innoveren, kan bekijken en downloaden.

Onze definitie van continu verbeteren:

Het proces van vaak / regelmatig indienen, selecteren en realiseren van verbeteringen door medewerkers. Het gaat om kleine verbeteringen (1 uur werk tot max 12 weken).

Verbeteringen kunnen zijn gericht op processen, producten of diensten. Bedoeld om de klantwaarde te vergroten en/of ‘kleine werk irritaties’ weg te nemen.

Van belang is dat de resultaten blijvend zijn. M.a.w. dat problemen definitief verholpen worden en er geen terugval naar de oude situatie plaatsvindt.

Hoe zorg je voor alertheid in je team?

In de volgende afbeelding is opgesomd wat de taken zijn van een teammanager. Dat betekent niet dat deze teammanager alles zelf moet doen. Het betekent wel dat hij/zij hiervoor verantwoordelijk is.

Primair is dat de dagelijkse operatie. Helaas gaat hier vaak zoveel aandacht en tijd naar toe dat aan de andere aspecten nauwelijks tijd wordt besteed. Deze roofbouw kan niet onbeperkt lang door gaan.

taken van een manager coimbee

De gewenste alertheid moet je organiseren en op den duur zal het een gewoonte worden.

Neem als voorbeeld autorijden. De eerste keren was je vermoedelijk alleen maar bezig met het stuur, de bediening en had je beperkt zicht op het verkeer. Door de instructeur werd je gedwongen en geleerd wat het belang is om in je spiegels te kijken. En nu is dat een gewoonte voor je.

Hoe creëer je een gewoonte om alert te zijn?

De Dagstart (of daily standup) is een perfect moment om het onderwerp ‘alertheid’ te behandelen. Maar dan moet er wel input zijn.

Medewerkers kunnen aangeven wat ze goed vinden en wat beter kan. Of in welke mate ze plezier in hun werk hebben.

Klachten of complimenten van klanten zijn ook interessant.

Maar hoe kom je aan signalen uit de markt die wellicht nu nog niet interessant zijn maar straks wel? Hoe zorg je dat medewerkers het nieuws of de signalen die ze op feestjes krijgen, weten te interpreteren als interessant voor het team en de organisatie?

Dit kan alleen door er regelmatig aandacht aan te geven. Door medewerkers te laten beseffen hoe belangrijk die input is. En door medewerkers daarin te ondersteunen en hulpmiddelen hiervoor te geven.

In Coimbee zit mede daarom de module “alertheid”. Hierin kan iedereen vastleggen wat hij/zij heeft gehoord of gelezen en waarvan hij/zij denkt dat dit interessant is voor het team of de organisatie. Deze alertheid is bedoeld om niet te verstarren, om open te blijven staan voor ontwikkelingen en is de basis voor verbeteren en vernieuwen.