Topmanagement gaat liever een weekje sapvasten

Wat doe jij liever: een weekje sapvasten of een boot-camp om te werken aan jouw gezondheid?

Beide leveren snel resultaat op. Maar hoe blijvend zijn die resultaten?

Ook bedrijven moeten gezond blijven. Daar zijn een aantal manieren voor. Continu Verbeteren is zo’n manier met blijvende resultaten.

Bij Continu Verbeteren brengen medewerkers kleinere ideeën in, kiezen ze zelf (op basis van doelen en strategie) wat wordt opgepakt en zijn ze ook verantwoordelijk voor de realisatie.

Topmanagement vindt het saai en traag

Continu Verbeteren is daarmee een krachtige manier om onder andere de bedrijfsprestaties blijvend te verbeteren.

Topmanagement ziet Continu Verbeteren veelal als traag, saai en dat het te weinig oplevert. Ondanks dat er is aangetoond dat continu verbeteren 5x zoveel oplevert dan projecten bedacht aan de top. Maar met alleen dit feit is topmanagement vermoedelijk nog niet overtuigd om volop met continu verbeteren aan de slag te gaan en te blijven.

Na een korte uitleg over continu verbeteren geven we aan hoe je topmanagement kan overtuigen van de toegevoegde waarde van continu verbeteren.

Continu Verbeteren gaat om succesvol EN blijvend verbeteren

In essentie gaat het bij continu verbeteren om 2 aspecten: succesvol verbeteren en blijvend verbeteren.

Succesvol verbeteren is gericht op het oplossen van de juiste problemen zodanig dat die problemen niet meer terugkomen. Blijvend verbeteren zorgt ervoor dat verbeteren een activiteit is die niet eenmalig maar continu wordt uitgevoerd.

succesvol en blijvend verbeteren met Coimbee

Waar bestaat Continu Verbeteren uit

 1. Ideeën bedenken en vastleggen

Medewerkers hebben 1 of meerdere ideeën hoe het werk makkelijker, veiliger, beter of sneller kan. Er moet voldoende veiligheid en aanleiding zijn bij medewerkers om een idee te uiten en in te brengen. Dit kan bij de manager, collega, ideeënbus, verbeterbord etc. Vaak zijn die ideeën er al, maar soms kan het helpen om medewerkers te ondersteunen en trainen om ideeën te bedenken. In het begin kunnen deze ideeën los staan van de strategie van het bedrijf, maar na enige tijd gaan die ideeën steeds meer in lijn komen met de strategie.

 1. Verbeter-idee kiezen

Als er ruimte is om ideeën in te brengen dan moet er wat met die ideeën gedaan worden. Het team kiest welke ideeën worden opgepakt en welke (nog) niet. Criteria hiervoor kunnen o.a. kosten, baten en de strategie zijn.

 1. Verbeter-idee succesvol realiseren

Als een idee geselecteerd is dan is de volgende stap om dit idee succesvol te realiseren. Succesvol betekent dat het idee oplevert wat bedacht is, dan wel dat het een probleem wegneemt wat nooit meer terugkomt.

 1. Waardering krijgen

Nadat een verbeter-idee succesvol is gerealiseerd wil je waardering. Dat kan heel simpel met een bedankje, schouderklopje, een rondje taart of een diner-bon. De vorm maakt niet veel uit. De blijk van waardering stimuleert en motiveert. Waardering is de eerste stap wat betreft Blijvend verbeteren.

 1. Snappen waarom we Continu Verbeteren

Verbeteren is geen losstaand doel. Er is een reden waarom je verbetert. Medewerkers en leiding willen snappen waarom ze verbeteren. Dit kan door de verbinding te maken tussen de strategische initiatieven vanuit directie / management met de operationele verbeteringen. Via deze vijfde stap wordt ook de behoefte van directie / management ingevuld: in welke mate dragen de operationele verbeteringen bij aan de strategische initiatieven. Of anders gezegd: in welke mate zijn de strategische initiatieven voldoende bekend op de werkvloer.

 1. Wat levert Continu Verbeteren op

Als je snapt waarom je verbetert wil je ook weten wat de resultaten zijn van de verbeteringen vanuit alle teams. Die behoefte is er bij directie / management vaak meer dan bij de individuele medewerker.

Hoe zorg je dat topmanagement Continu Verbeteren niet als traag en saai betitelt?

 1. houd verbeteringen klein, zodat je snel resultaat boekt en de kans op succes hoog is. Concreet: liever 3 verbeteringen die elk 2 weken kosten dan 1 verbetering die 6 weken doorlooptijd kost.
 2. maak topmanagement duidelijk wat elke verbetering op gaat leveren of heeft opgeleverd. Natuurlijk kunnen ze zelf vragen wat de resultaten zijn, maar help ze in het begin hiermee door ze een update met de resultaten te sturen.
 3. maak topmanagement duidelijk aan welke strategische initiatieven de verbeteringen bijdragen. Ook hier moet je ze in het begin helpen door een update te sturen.
 4. laat periodiek zien dat er steeds meer medewerkers en steeds meer teams actief zijn met continu verbeteren.
 5. laat zien dat het plezier van de medewerkers toeneemt doordat ze mee mogen denken en mee mogen doen bij de realisatie van ideeën.
 6. laat zien dat de tevredenheid van klanten toeneemt door de verbeteringen die je voor klanten realiseert.
 7. vier successen door ruchtbaarheid te geven aan afgeronde verbeteringen; wees niet bescheiden.
 8. maak topmanagement duidelijk dat ook zij een rol hebben in het succesvol en blijvend verbeteren. Meer hierover in dit kennisartikel.

Bovenstaande gaat uit van de gedachte dat elke topmanager en elk bedrijf hetzelfde is. Dat is natuurlijk niet waar. Ga op zoek naar specifieke aspecten die ervoor zorgen dat topmanagement het verbetertraject volledig ondersteunt. Vanuit de veranderkundige kant is een belangrijke vraag “What’s in it for me”. Dus achterhaal wat de (mogelijke) drijfveren en opbrengsten zijn voor topmanagement.

Wil jij ook het ebook “Succesvol en Blijvend verbeteren” (met 3 praktijk-cases) direct in je mailbox ontvangen?

Hoe ondersteunt de Coimbee software hierin?

De Coimbee software ondersteunt het bedrijfsproces Continu Verbeteren. Het helpt om verbeteren succesvol en blijvend te realiseren.

Het vastleggen van een idee in Coimbee kost nog geen 10 seconden. Via het Kanban verbeterbord heeft elk team direct zicht op de status en voortgang van elk idee.

Bij de uitvoering wordt het team ondersteund met de PDCA-checklist. Succes delen kan heel eenvoudig. Medewerkers stimuleren elkaar met onder andere de Like, Follow, Share en Commentaar functies. Door de handige Dagstart ondersteuning zijn teams goed geïnformeerd en worden medewerkers extra betrokken.

Door de vastlegging ontstaat een centrale kennisdatabank over verbeteringen waardoor de kwaliteit van de verbeteringen toeneemt

Resultaten

Diverse dashboards in Coimbee geven teams en topmanagement direct zicht in de status en resultaten van alle continu verbeter initiatieven (gekoppeld aan de strategie).

Alle geboekte successen staan overzichtelijk in het dashboard.

Tevredenheid klanten

In Coimbee is het heel eenvoudig om feedback van klanten vast te leggen. Dit helpt alle medewerkers om goed te begrijpen wat klanten belangrijk vinden waardoor de kwaliteit van de verbeteringen sterk toeneemt.

Tevredenheid medewerkers

In Coimbee kunnen medewerkers heel eenvoudig vast leggen hoeveel plezier zij in het werk hebben. De gemiddeldes hiervan worden in de Dagstart besproken en kunnen aanleiding zijn om verbeteringen op te pakken.

Concrete berekening

Resultaat van het gebruik van Coimbee: meer succesvollere verbeteringen en blijvend verbeteren

Via deze calculator kan je zelf de waarde van Coimbee en Continu Verbeteren bepalen.

Wat kan je nog meer doen om succesvol en blijvend te verbeteren?

Voor het onderdeel succesvol verbeteren zijn de volgende kennisartikelen ook relevant:

 1. Wie heeft het beste zicht op alle verbeter-mogelijkheden binnen de organisatie
 2. 15 succesfactoren voor continu verbeteren
 3. 19 geheimen over continu verbeteren
 4. verbeteridee killers
 5. gestructureerd verbeteren met de PDCA-checklist
 6. overzicht met behulp van een Kanban verbeterbord

Om blijvend te verbeteren zijn de volgende kennisartikelen ook relevant:

 1. het belang van SMS en RRR
 2. het verandervermogen van jouw organisatie

Ook op onze Linkedin bedrijfspagina delen we regelmatig kennis.

SMS en RRR

SMS en RRR zijn belangrijke begrippen als het gaat om Continu Verbeteren een blijvend succes maken. In deze podcast lichten we deze begrippen toe. Onze andere podcasts vind je hier