Op de website publiceren we naast eigen artikelen ook artikelen van anderen.

Dit keer een artikel van 2 studentes aan de Universiteit van Twente die afstuderen bij dr. Maarten Renkema

Onderzoek Universiteit Twente naar medewerker gedreven innovatie

Steeds meer bedrijven houden zich bezig met continu verbeteren en gebruiken daarbij digitale middelen. Maar hoe doe je dat nu eigenlijk? En welke factoren zijn van invloed op het gebruik en succes van deze toolbox?

Om ons even voor te stellen, wij zijn Emma en Laura, studentes Business Administration. In deze gekke periode zijn wij allebei bezig met onze master thesis vanuit de Universiteit Twente. Zoals de titel misschien al verklapt zijn beide onderzoeken verbonden met het thema ‘medewerker gedreven innovatie’. Dit thema, in combinatie met innovatie toolboxen en factoren die invloed kunnen hebben op de medewerker gedreven innovatie, zorgt voor twee nauw verbonden maar toch ook twee hele verschillende onderzoeken. Terwijl Laura meer focust op de participatie van medewerkers in een innovatie toolbox, kijkt Emma juist naar de implementatie van ideeën die voortvloeien uit de toolbox. En dit kan beide goed onderzocht worden door enkele bedrijven die gebruik maken van de toolbox van Coimbee te bestuderen!

Relatief nieuwe vorm van innovatie

Medewerker gedreven innovatie is een relatief nieuwe vorm van innovatie en is daardoor nog weinig bestudeerd. Bij medewerker gedreven innovatie gaat het niet om technische innovatie of om R&D-innovatie, maar juist innovatie door hoge betrokkenheid en directe bijdrage van medewerkers van de werkvloer. Een methode om medewerker gedreven innovatie mogelijk te maken is door een online suggestie systeem te gebruiken, zoals de innovatie toolbox van Coimbee.

Rol van personeelsbeleid

Doordat de ideeën in de toolbox van medewerkers van de werkvloer komen, kan dit gezien worden als een vorm van medewerker gedreven innovatie. Daarnaast blijkt uit eerder onderzoek dat verschillende factoren invloed hebben op de mate van medewerker gedreven innovatie. Echter, is er nog te weinig aandacht geweest voor de rol van personeelsbeleid bij dit proces. Hierbij kan gedacht worden aan het motiveren van medewerkers, het voeren van functioneringsgesprekken, coaching, aanbieden van training en ontwikkeling, en veranderingen in taakontwerp. Deze HRM (human resource management) activiteiten kunnen door de gehele organisatie plaatsvinden en zijn dus niet alleen beperkt tot de HRM-afdeling.

Resultaat eerste gesprekken

De eerste gesprekken met de bedrijven hebben ondertussen plaatsgevonden. Het interessante is om te zien is dat ze allemaal op een andere manier invulling geven aan de toolbox. Het ene bedrijf laat de medewerkers alles zelf invullen, het andere bedrijf heeft een innovatie team die alles oppakt, en nog een ander bedrijf is op dit moment bezig met de integratie van de toolbox. Wat tevens opvalt is dat Covid-19 wordt aangeduid als één van de redenen dat medewerker gedreven innovatie op dit moment minder aandacht krijgt.

Juist omdat de onderzochte bedrijven zo verschillend zijn, zijn wij erg benieuwd naar de resultaten. Op dit moment zijn we nog volop bezig met het inplannen en afnemen van interviews. Hierna zullen we de resultaten gaan analyseren en verwerken. We hopen begin volgend jaar in januari/februari ons onderzoek af te ronden. Tegen die tijd zullen we onze bevindingen uiteraard delen.