De rol van directie bij Continu Verbeteren

Continu Verbeteren is een krachtige manier om constant te werken aan verbeteringen voor de klant en de eigen organisatie.

Medewerkers bedenken en realiseren deze verbeteringen, waarbij het lijnmanagement optreedt als coach en facilitator.

In dit kennisartikel gaan we in op de 5 rollen van de directie.

1. Aanleiding en doel communiceren

Duidelijk voor iedereen in de organisatie moet zijn waarom continu verbeteren belangrijk is en wat het doel is.

2. Voorwaarden scheppen

Om succesvol te zijn en blijven met continu verbeteren zijn er voorwaarden nodig, zoals tijd, geld, mankracht.

3. Waardering uiten en belangstelling tonen

Medewerkers en lijnmanagement zullen initieel voldoende hebben aan de aanleiding en het doel. Na verloop van tijd zullen ze waardering moeten krijgen vanuit directie. Belangstelling tonen hoort hier ook bij.

4. Strategie implementatie

Continu Verbeteren is geen losstaande actie. Alle verbeteringen moeten bijdragen aan het doel en passen bij de strategische initiatieven die vanuit directie zijn benoemd.

Als directie is het dus zaak om in 1 oogopslag te zien welke verbeter-initiatieven door medewerkers zijn aangedragen en aan welke strategische initiatieven deze bijdragen en in welke mate.

Indien er een strategisch initiatief onvoldoende aandacht krijgt is het de taak van directie om daar actie op te nemen.

5. Contact met de verantwoordelijke manager

Hoe continu verbeteren organisatorisch is belegd verschilt per organisatie. Veelal is er een continu verbetermanager of continu verbeterteam.

Regelmatig (in)formeel contact hiermee geeft een goed beeld hoe het traject van continu verbeteren verloopt en waar eventueel bijgesteld moet worden. Andersom is het ook de taak van de continu verbetermanager om directie goed betrokken en geïnformeerd te houden.

iceberg of ignorance

Uit de praktijk blijkt dat directie slechts een beperkt zicht heeft op de problemen die zich in het gehele bedrijf afspelen. Details over dit onderwerp staan in dit kennisartikel beschreven.

Dashboard continu verbeteren

Om goed zicht te houden op het continu verbeteren traject is een dashboard cruciaal. Met 1 druk op de knop moeten onder andere de volgende vragen beantwoorden worden: welke teams zijn actief met verbeteren? Wat heeft het opgeleverd en wat gaat het opleveren?

coimbee resultaten

Wie doet wat met de Coimbee software?

klik op een functie voor meer informatie

 • sturen op strategie
 • dashboard met resultaten
 • sturen op voortgang
 • teams ondersteunen
 • verbetercultuur creëren
 • gebruik, interactie monitoren
 • ondersteuning verbeterteams
 • medewerkers coachen
 • status en voortgang coördineren
 • eenvoudig een idee indienen
 • meedoen met de realisatie
 • succes vieren