Praktijk-case continu verbeteren bij machine producent

In deze praktijk-case laten we zien welke resultaten er sinds de start in augustus 2019 (tot eind september 2020) zijn geboekt bij een producent van industriële apparatuur.

Ook beschrijven we de aanpak en de initiele doelstelling en bijgestelde doelstelling (als gevolg van Corona).

Dit bedrijf is ongeveer 100 medewerkers groot en maakt gebruik van de Coimbee software.  De gebruikte afbeeldingen in dit kennisartikel zijn afkomstig van Coimbee.

Aantal verbetersuggesties per kwartaal

Uit de onderstaande afbeelding is te zien dat de start veel verbeter-suggesties heeft opgeleverd. Een gebruikelijk beeld omdat medewerkers de kans krijgen om hun ideeen kenbaar te maken. Wat ook is te zien dat er daarna een normale instroom van ideeen is en ook dat de Corona zijn invloed heeft gehad. Het verbeter-traject is in die tijd wel doorgegaan maar met een lager tempo. Verderop in dit kennisartikel beschrijven we het doel en gehanteerde aanpak.

Gerealiseerde resultaten in 2020

Vanuit de initiële doelstelling lag het accent bij verbeteren op het verkorten van de doorlooptijd bij de afdeling Assemblage. Tevens was een doel het vergroten van de betrokkenheid van medewerkers en het vergroten van de kennis van de werkprocessen van de andere teams.

Als gevolg van de Corona is de doelstelling aangevuld met een kostenbesparing. De grafiek laat hier de gerealiseerde resultaten in 2020 tot nu toe zien, te weten meer dan 50k (wat ruim boven de gestelde financiële doelstelling is).

Aan het eind van dit kennisartikel laten we zien hoe deze resultaten passen bij de benchmark.

praktijk-case continu verbeteren

Aantal verbeteringen per team

Vanwege de focus op de doelstelling om de doorlooptijd bij Assemblage te verkorten is het logisch dat daar de meeste verbeter-suggesties op gericht zijn.

Het verbeterteam bestaat trouwens uit een vertegenwoordiger van elk team en is totaal 7 medewerkers waaronder 1 lid van MT.

Aantal verbetersuggesties per status

Elke week wordt door het verbeterteam de status, voortgang en eventuele issues besproken. Deze regelmaat zorgt voor ritme en het maakt duidelijk wat het belang van dit traject is vanuit het MT. Het zorgt er ook voor dat er veel geleerd wordt. In het begin bestonden deze bijeenkomsten uit het opdoen van kennis over verbeteren. Zo is uitgelegd hoe een verbetering met de PDCA cyclus wordt aangepakt, hoe je verbeteringen kan herkennen, wat het proces is van indienen tot en met realiseren. Maar ook wat de klant verwacht, is met het verbeterteam besproken. Aan het verandermanagement perspectief is ook aandacht geschonken onder andere met behulp van het WWK-model.

In het verbeterteam zit van bijna elke afdeling een vertegenwoordiger en die vertelt aan de hand van het Kanban verbeterbord en de actielijst de status en voortgang.

Gebruik van het systeem

Verbeteringen bedenken is niet heel moeilijk. Verbeteringen succesvol realiseren is veelal een pittige klus. Maar wellicht is het moeilijkste onderdeel van verbeteren er voor zorgen dat het niet een “eenmalige” actie maar in feite onderdeel wordt van het normale dagelijkse werk.

Bijgevoegde afbeelding wordt door Coimbee automatisch bijgehouden en geeft zicht in welke mate medewerkers het Coimbee systeem gebruiken, als indicatie in welke mate medewerkers met continu verbeteren bezig zijn.

Het dashboard van het MT

Dit is de grafiek waar directie om vraagt: wat zit er aan te komen en wanneer. Hiermee kan eventueel sturing gegeven worden aan de selectie van verbeteringen.

In het begin gaat het om leren en dus simpele, eenvoudige verbeteringen. Naarmate de kennis en ervaring toeneemt kunnen de wat moeilijkere verbeteringen opgepakt worden.

Benchmark kengetallen van deze praktijk-case voor continu verbeteren

Continu verbeteren kan een aantal doelen hebben, zoals het verbeteren van prestaties maar ook het verbeteren van de betrokkenheid van medewerkers. Leren is een veel gebruikt doel en zorgen voor een wendbare (Agile) organisatie ook.

Natuurlijk zijn je eigen doelstellingen het meest belangrijk, maar het kan ook interessant zijn om je te vergelijken met andere organisaties.

Gemiddeld aantal verbetersuggesties per medewerker per jaar

In deze case zijn er in iets meer dan 1 jaar 202 verbeter-suggesties ingediend. Met 100 medewerkers kom je dan op 2 verbetersuggesties per medewerker per jaar. Toyota is hier wellicht een grote inspiratiebron met 10 verbeter-suggesties per jaar.

In het begin is 2 per jaar een boven-gemiddelde score.

De gemiddelde waarde van een verbeter-suggestie

In deze case zijn er 31 verbeteringen afgerond met een waarde van 53K euro. Gemiddeld is de waarde per verbetering ongeveer 1700 euro, wat boven de norm is van 1500 euro.

Aanpak van continu verbeteren traject

Delen van dit traject zijn op de gebruikelijke manier opgepakt, zoals uitleg, training, Gemba-walks en begeleiding.

Maar dit traject kenmerkt zich ook door een aantal ongebruikelijke elementen. Hierover vertellen we graag tijdens één van onze demonstratie-dagen. We vertellen dan niet alleen de successen maar ook wat niet goed is gegaan cq wat beter had gekund.

Wil je weten wat Coimbee kan?

Als je wil weten wat Coimbee kan, bekijk dan onderstaande korte video’s voor een eerste indruk. Of boek een 1 op 1 online demonstratie.

Deze video bevat een introductie van Coimbee versie 4.3 (sinds juni 2020 beschikbaar)

Korte uitleg hoe je eenvoudig een idee in Coimbee vastlegt en selecteert voor uitvoering. Het handige Kanban-verbeterbord geeft overzicht en rust. Meer over dit Kanban-verbeterbord vind je in dit kennisartikel.