Succesfactoren voor continu verbeteren uit de praktijk

De lijst met succesfactoren voor Continu verbeteren bestaat volgens ons uit de volgende 15 items.

Elk van deze succesfactoren hebben we hieronder uitgewerkt.

1.    Weten wat de klant verwacht

2.    Kunnen herkennen van verspillingen

3.    Voldoende tijd voor verbeteren

4.    Helder proces van Continu Verbeteren

5.    Opvolging van ingebrachte ideeën

6.    Transparante selectie van ideeën

7.    Heldere aanpak van een verbetering

8.    De juiste mensen zitten in de verbeterteams

9.    Cultuur van leren

10.  Zichtbaarheid van continu verbeteren

11.  Een coachende stijl van leidinggeven

12.  Succes boeken en vieren

13.  Samenwerken

14.  Koppeling met de doelstellingen van de organisatie

15.  Veel kleine stappen i.p.v. enkele grote

1.     Weten wat de klant verwacht

Als je niet weet wat de klant verwacht kan je niet verbeteren. Een open deur dus, maar in de praktijk een veel voorkomend probleem. Want de afdeling Commercie weet het vaak wel, maar de operationele afdelingen kennen alleen een Service level agreement en verder niet. Lees ook “Zo leer je jouw klanten nog beter kennen

2.     Kunnen herkennen van verspillingen

Elke keer blijkt het Lean gedachtegoed over de 8 Verspillingen een eye-opener voor medewerkers te zijn om anders naar hun werk te kijken.

Het kunnen herkennen moet dan nog wel gevolgd worden door het bespreekbaar maken van die verspillingen. De Dagstart is daar een prima gelegenheid voor.

3.     Voldoende tijd voor verbeteren

In veel bedrijven is het vaak druk. En de tijd vinden voor verbeteren snapt iedereen maar het is in de praktijk heel lastig om voldoende tijd te vinden. Maar eenmaal op gang dan is continu verbeteren al snel mogelijk omdat het tijd bespaart.

4.     Helder proces van Continu Verbeteren

Het helpt medewerkers als ze weten welke stappen ze moeten zetten om een idee kenbaar te maken en te realiseren. Het proces is een leidraad en geeft houvast.

5.     Opvolging van ingebrachte ideeën

Stel dat iemand een idee heeft ingebracht en hij hoort daar verder niets over, dan is de kans heel klein dat hij nog een keer een idee inbrengt. Ook weer logisch maar in de waan van de dag komt dit nogal eens voor. Lees meer over het opvolgen van ideeën

6.     Transparante selectie van ideeën

Maak duidelijk waarom het ene idee wel wordt opgepakt en het andere (nog) niet. Als medewerkers hier geen duidelijkheid over krijgen maken ze hun eigen waarheid. Het verbeter-bord is hiervoor een heel handig hulpmiddel

7.     Heldere aanpak van een verbetering

Werken aan een geselecteerde verbetering is voor de meeste medewerkers nieuw. Zorg daarom voor een heldere aanpak van een verbetering en dat kan haast niet anders dan de PDCA-cyclus zijn.

8.     De juiste mensen zitten in de verbeterteams

Zorg dat in het verbeterteam de juiste mensen zitten. Zorg bijvoorbeeld voor medewerkers van meerdere afdelingen. Dit bevordert de kwaliteit en het draagvlak. Lees hoe je de juiste mensen in het team kiest.

9.     Cultuur van leren

Zorg voor een cultuur waar fouten besproken kunnen worden. Waar je mag leren. Waar openstaan voor feedback normaal is.

10.  Zichtbaarheid van continu verbeteren

Continu Verbeteren moet niet stilletjes in een achterkamertje plaatsvinden. Laat zien wat jullie doen; wat goed en wat fout gaat. Zo creëer je begrip voor continu verbeteren.

11.  Een coachende stijl van leidinggeven

Misschien wel de lastigste van deze 15 succesfactoren: als manager word je niet geacht de verbeteringen zelf te realiseren; jouw medewerkers gaan dit doen en jij gaat ze helpen. Als coach en dus niet door vertellen wat de oplossing is maar door de juiste vragen te stellen.

12.  Succes boeken en vieren

Succes vieren zorgt voor waardering en vertrouwen. De slingers hoeven niet elke dag uit, maar een schouderklopje of een woord van waardering voor het team zorgt voor tevreden medewerkers die de volgende verbetering graag weer meedoen.

13.  Samenwerken

Samenwerking in het verbeterteam is soms lastig als er bijvoorbeeld verschillende belangen zijn. Let hierop bij de samenstelling van het team (zorg voor diversiteit) en bij de begeleiding als coach van dit team.

14.  Koppeling met de doelstellingen van de organisatie

Zorg voor een duidelijke relatie van een verbetersuggestie met de strategische doelen van jouw bedrijf. Directie vindt dit belangrijk maar uiteindelijk ook medewerkers.

15.  Veel kleine stappen i.p.v. enkele grote

Maak het klein en doe het vaak. Kleine verbeteracties leveren eerder resultaat op en blijken veel succesvoller te zijn dan grote projecten. Van de lijst met 15 succesfactoren is ook belangrijk om routine en ritme op te bouwen, zodat een cultuur van continu verbeteren ontstaat.

Continu verbeteren cultuur

In de kern gaat het om het creëren van een cultuur van continu verbeteren. Kortom continu verbeteren is een routine of gewoonte. Het gebeurt automatisch, zonder er bij na te denken. Iedereen vindt het normaal en logisch dat het gebeurt.

En dat die routine of gewoonte er niet in 1 dag is spreekt voor zich. Daar moet je aan werken. Iedereen, van laag tot hoog. De 15 succesfactoren helpen om die routine en cultuur te creëren.

Agile werken

Agile maakt het voor organisaties mogelijk om net zo wendbaar worden als het snel veranderende kader waarin ze zich bevinden.

Uit onderzoek van MIT blijkt dat Agile organisaties klantgerichter werken en innovatiever zijn. Hierdoor maken ze 30% meer winst dan traditionele organisaties. Agile gaat verder: medewerkers zijn gelukkiger wanneer er op een Agile manier wordt gewerkt.

Lees hier meer over Agile werken

Kaizen

Kaizen is een dagelijkse activiteit met een doel dat verder gaat dan verbetering. Het is ook een proces dat, de werkomgeving menselijker maakt: het elimineert hard werk (zowel mentaal als fysiek) en het leert mensen verspillingen (8 vormen) in een proces zien en kunnen wegnemen.

De klant staat hierin centraal want die bepaalt of iets waardetoevoegend is of een verspilling is.

Lees hier meer over de 6 stappen aanpak van Kaizen

Ook op onze Linkedin bedrijfspagina delen we regelmatig kennis.

SMS en RRR

SMS en RRR zijn belangrijke begrippen als het gaat om Continu Verbeteren een blijvend succes maken. In deze podcast lichten we deze begrippen toe.
Onze andere podcasts vind je hier

Wil je meer weten over Verbeteren, Lean of Betrokken medewerkers?

Doe dan mee aan ons komende webinar of boek een inspirerende online demo.