Helft van de bedrijven past Lean toe voor Continu Verbeteren

5 principes lean (o.a. value stream map)

Uit onderzoek van KPMG onder ruim 250 Nederlandse ondernemingen blijkt dat bijna de helft van de bedrijven de principes van Lean inmiddels toepast om verder te komen met het continu verbeteren. Een meerderheid van deze bedrijven bevindt zich nog relatief in de startfase en past de principes nog niet langer dan drie jaar toe. Ruim 30% is drie tot vijf jaar actief en bijna 30% is vijf jaar of langer bezig met lean.

Uit het onderzoek blijkt dat 90% van deze groep als belangrijkste doelstelling heeft zowel de kwaliteit van zijn projecten en diensten als zijn productiviteit te verhogen. Ook is kostenverlaging met 85% een belangrijke drijfveer om met Lean te beginnen. Het uiteindelijke doel is volgens de meerderheid van de bedrijven het verbeteren van de klanttevredenheid.

De meeste ondernemingen passen de methodiek minder dan drie jaar toe, terwijl ruim 30% de principes drie tot vijf jaar, en bijna 30% zelfs langer dan vijf jaar toepast. Om aan te geven in welk stadium bedrijven zich bevinden in de reis richting lean, heeft KPMG drie stadia omschreven voor de mate van Lean-volwassenheid van organisaties.

In de eerste fase doen bedrijven hun eerste Lean ervaringen op, door mensen te trainen en de eerste projecten uit te voeren. In de tweede fase worden de Lean principes vervolgens steeds meer onderdeel van het dagelijkse werk. Organisaties die het meest volwassen zijn in Lean (fase drie) beschikken over een cultuur waarin het voortdurend verbeteren van de productiviteit en het verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening centraal staat.

Volgens het onderzoek bevindt 40% van de respondenten die Lean toepassen zich in het eerste stadium, maar zitten veruit de meeste organisaties reeds in fase twee (55%), waarbij de verbetermethode in de dagelijkse activiteiten reeds wordt toegepast. Slechts 5% van de respondenten heeft een Lean cultuur weten te creëren binnen hun organisatie.

Stadia lean per sector

Obstakels Lean Continu Verbeteren

De Lean journey zit bovendien vol met verschillende obstakels, die KPMG voor ieder stadium van de reis in kaart heeft gebracht.

In het eerste stadium vormen de top-3 obstakels:

  • dat de huidige lean-tools niet geschikt zijn om complexere problemen op te lossen;
  • er een sceptische houding is om lean breed in te voeren;
  • en er gebrek is aan kennis over lean.
In het tweede stadium:
  • worden medewerkers vaak nog te weinig betrokken bij verbetertrajecten
  • ligt de focus te veel op de korte termijn
  • sluiten de lean-initiatieven nog te weinig aan op de organisatiestrategie.

Voor het laatste stadium bestaat de top-3 obstakels uit:

  • een te intern gerichte verbeterfocus (in plaats van op de gehele procesketen);
  • het verplaatsen van bottlenecks naar andere plaatsen in de keten;
  • zelfgenoegzaamheid, met als gevolg dat het streven naar continu verbetering onder druk komt te staan.
Tips en obstakels Lean
onderzoek KPMG Lean Continu Verbeteren

Wil je meer weten over Verbeteren, Lean of Betrokken medewerkers?

Doe dan mee aan ons komende webinar of boek een inspirerende online demo.