Gedrag en houding passend bij continu verbeteren (Kaizen)

Continu verbeteren lijkt op het eerste gezicht simpel maar is een onderwerp wat veel facetten kent zoals Houding en Gedrag, Structuur en Proces. En een onderwerp wat ook beelden oproept als “ik heb het al druk” en “is het dan nooit goed ?”.

Maar de feiten zijn duidelijk. Continu Verbeteren zorgt onder andere voor meer plezier in het werk, betere prestaties en tevreden klanten.

doel continu verbeteren

Het doel van continu verbeteren (Kaizen)

Als je wil verbeteren als team of bedrijf dan is het belangrijk dat iedereen weet wat het doel is. Dit lijkt een open deur maar in de praktijk blijkt vaak dat het doel (ook wel Voice of the Business genoemd) niet bekend is of niet iedereen heeft hetzelfde beeld bij het doel. Door frequent de resultaten terug te koppelen en te bespreken ontstaat er een steeds beter beeld van het doel.

Verder is het van belang om te weten wat de klant verwacht. Deze zogenaamde Voice of the Customer is niet alleen voor de afdeling Commercie van belang. Elke medewerker binnen het bedrijf moet snappen wat de klant verwacht want zo kan elke medewerker meedenken over mogelijke verbeteringen. En daarmee komen we aan ander belangrijk punt van continu verbeteren: elke medewerker binnen het bedrijf doet daar aan mee. Zowel in het bedenken als in het realiseren van verbeteringen. Zo gaan de prestaties omhoog en ontstaat er een wendbare en lerende organisatie.

Houding en Gedrag voor continu verbeteren (Kaizen)

Om continu verbeteren op gang te brengen en houden is het veelal nodig dat medewerkers en leiding nieuw gedrag laten zien.

De volgende tabel laat zien welk gedrag van medewerkers verlangd wordt:

gewenste gedrag en houding voor continu verbeteren

Wil je meer weten over Verbeteren, Lean of Betrokken medewerkers?

Doe dan mee aan ons komende webinar of boek een inspirerende online demo.