Feedback als basis voor een succesvol team

Feedback is noodzakelijk om beter te presteren. Of beter gezegd: om gedrag te beinvloeden.

Het gaat om het verbeteren van je persoonlijk functioneren en hoe je als team presteert.

Klanten en medewerkers zijn bronnen van feedback.

Maar ook management en de geleverde prestaties zijn bronnen.

In dit kennisartikel gaan we in op het volgende:

 1. waarom feedback nodig is
 2. hoe je feedback organiseert
 3. het verschil met reflectie en evaluatie
 4. welke tools je kan gebruiken

En we benoemen 3 valkuilen.

Waarom is feedback noodzakelijk?

Feedback is nodig om de prestaties te verbeteren. En om de sfeer in het team te verbeteren.

Zonder feedback kan je niet leren en verbeteren. Je moet als individu en als team alert blijven om je zo te kunnen aanpassen (wendbaarheid / agile).

Feedback is een reactie als een bepaalde norm niet gehaald wordt. Denk aan je verwarming in huis, als die onder de 18 graden is slaat de ketel aan. En in een team als er bijvoorbeeld te veel klachten zijn over een geleverd product of dienst.

Feedback kan ook gaan over iemand zijn gedrag: te laat komen of een rommelige werkplek.

Het is niet altijd makkelijk

Het geven van feedback is niet altijd makkelijk. Ook het ontvangen van feedback is niet altijd makkelijk. Door het regelmatig te doen, bijvoorbeeld gedurende de Dagstart of het Teamoverleg, zal dit steeds beter gaan.

Denk bij feedback niet alleen aan ‘kritiek’ maar ook aan erkenning, waardering. Zie feedback als een cadeau.

taak van de manager Coimbee

Hoe organiseer je feedback?

Als manager heb je als taak om je team goed te laten presteren. En dat de sfeer in het team goed is. Medewerkers die met plezier hun werk doen en zich ontwikkelen zijn de basis voor succes.

Het doel van jouw team, plus de processen, systemen en werkinstructies zorgen ervoor dat je team weet wat er gedaan moet worden.

Feedback is bedoeld om te verbeteren. Klanten en medewerkers zijn bronnen van feedback. Maar ook management en de geleverde prestaties zijn bronnen.

Spontaan en georganiseerd

Feedback kan spontaan gebeuren. Maar je kan het ook organiseren, door het als onderwerp op de agenda te zetten van jullie Teamoverleg of Dagstart. Vraag naar wat er goed gaat en wat er beter kan. Luister naar wat gezegd wordt en vraag door. Als feedback gaat over gedrag van iemand, spreek dan in de ik-vorm en maak het specifiek.

De jaarlijkse onderzoeken naar de klanttevredenheid en naar de medewerkerstevredenheid zijn natuurlijk ook bronnen van feedback. De jaarlijkse beoordeling is ook een moment voor feedback. Beter is om dagelijks de mening van medewerkers te vragen bijvoorbeeld via de Moodindicator in Coimbee.

Vraag jullie supportdesk om klachten en complimenten van klanten actief aan jullie door te geven en bespreek deze dan ook direct.

De mogelijkheid om medewerkers 24*7 ideeën en suggesties te laten invoeren met een handige app is ook een manier om terugkoppeling te krijgen. Deze ideeën en suggesties moeten dan wel structureel besproken worden.

coimbee plezier in het werk
plezier in het werk Coimbee

Hoe past feedback bij reflectie en evaluatie?

Evalueren is ook een belangrijke manier om te leren. Dit doe je aan het eind van een ‘project’ en dan kijk je naar wat is opgeleverd en ook hoe dat gedaan is bijvoorbeeld qua samenwerking.

Volgens Wikipedia betekent reflecteren: “nadenken (over)”. Je denkt na over een gebeurtenis, ervaring, situatie. Dit kan je als persoon doen, bijvoorbeeld over je persoonlijke ontwikkeling maar ook als team. Meer hier over in dit kennisartikel.

Feedback hoort bij een goede manager

Google heeft 10 jaar lang onderzoekt wat de 10 eigenschappen zijn van een goede manager. 2 van die 10 hebben direct te maken met feedback.

Hier kan je zelf bepalen of je over voldoende kwaliteiten beschikt als manager. In dit kennisartikel wordt dieper ingegaan op de vraag hoe je ‘alles’ uit jouw team haalt en daar vind je ook de 10 eigenschappen volgens Google.

feedback en reflectie Coimbee

Welke tools kan je gebruiken?

Om input te verkrijgen kan je binnen Coimbee de functie Moodindicator gebruiken en de functie Klanten feedback.

Het Verbeterbord is de perfecte plaats om alle ideeën te verzamelen, te bespreken en vervolgens 1 voor 1 op te pakken.

Door gebruik te maken van de Lessons Learned functie in Coimbee en de Hints en Tips functie wordt de verzamelde kennis centraal opgeslagen en is deze kennis voor iedereen binnen jouw organisatie beschikbaar.

WWK-model en interventies

3 valkuilen

Managers vinden feedback lastig. Niet alleen kritiek maar ook complimenten geven vinden managers lastig.

De wetenschap OBM leert dat er 3 valkuilen zijn:

 • Valkuil 1: Verkeerd gebruik van ‘uitlokkers van gedrag’ (een training of werkinstructie of een speech van de directie verhogen beperkt de kans op het gewenste gedrag)
 • Valkuil 2: Verkeerd gebruik van Consequenties (gedrag straffen in plaats van wat goed gaat belonen
 • Valkuil 3: Verkeerd belonen (gedrag belonen werkt beter dat het resultaat belonen; daarom is de “Commentaar” en de “Succes vieren” functie zo krachtig)

OBM staat voor Organizational Behavior Management.

Het is de wetenschap die de in de gedragsanalyse ontdekte principes van gedragsverandering toepast in organisaties om prestaties te verhogen en het beste uit mensen te halen.

Nog niet gevonden wat je zocht, zoek dan in andere kennis-artikelen op onze website.

Feedback geven is één van de onderdelen waar management sterk in kan verbeteren, volgens medewerkers.

Wat is feedback?

Feedback geven is een krachtige manier om een medewerker te beïnvloeden.
Feedback geven is het doen van uitspraken om gedrag bij te sturen, richting een doel.

Het belang van feedback
Feedback draagt bij aan het leren van een (groep van) medewerkers.
Feedback geven is wat managers (in de ogen van medewerkers) het minst goed doen. Moeilijk is het niet maar het vergt wat tact soms wel wat durf. De volgende tips helpen je om goed en tijdig feedback te geven.

Feedback tips
1. Benoem gedrag dat iemand kan veranderen
2. Beschrijf concreet en specifiek gedrag

3. Spreek in de ik-vorm
4. Laat de ander reageren
5. Vertel het gewenste gedrag
6. Geef feedback op het juiste moment
7. Verken oorzaken en oplossingen

 1. Benoem gedrag dat iemand kan veranderen

Je geeft feedback altijd over iets wat een medewerker gedaan heeft, niet over hoe hij of zij is. Beschrijf alleen gedrag dat veranderd kan worden.

 • Fout is: ‘Je hebt een onprettig stemgeluid’.
 • Goed is: ‘ Ik heb er last van als je loopt terwijl je telefoneert. Het leidt me af en ik kan me niet concentreren op mijn werk zodat ik fouten maak’.
 1. Beschrijf concreet en specifiek gedrag 

Feedback waarin de woorden ‘altijd’ of ‘nooit’ voorkomen slaan de plank mis. Als je tegen een medewerkers zegt: ‘Jij ruimt nooit op voordat je naar huis gaat’ kan hij/zij heel gemakkelijk zeggen: ‘Jawel hoor, en gisteren in de avonddienst heb ik jouw troep nog op moeten ruimen.’ Zo loopt feedback uit op een welles-nietes spelletje.

 • Als je het volgens de regels doet moet je zeggen:
 • ‘Ik wil het even met jou hebben over de dagdienst van gisteren. Het viel me in de avonddienst op dat er nog lege pallets stonden bij de expeditie’
 1. Spreek in de ik-vorm 

Het gaat erom dat je jouw waarneming beschrijft en het gevoel dat dit bij jou opriep. Als je met ‘jij’ begint klinkt het al snel beschuldigend. Dat maakt dat de ander al snel in de verdediging schiet.

 • Een ik-boodschap is: ‘Ik word erg afgeleid als ik je hard hoor praten’
 • Een jij-boodschap is: ‘Jij praat te hard.’

Een jij-boodschap zegt dat de ander iets fout doet, een ik-boodschap zegt dat je het graag anders wil (wenst) en je nodigt je gesprekspartner uit om het daarover te hebben.

 1. Laat de ander reageren 

Geef de ander de gelegenheid om te reageren op wat je gezegd hebt. Hou gewoon even je mond dicht, hoe moeilijk dat ook kan zijn in je opwinding. Vraag of de medewerker je heeft begrepen, als dat niet het geval is licht je boodschap dan toe met enkele voorbeelden. Durf ook om een reactie te vragen:  ‘Begrijp je wat ik bedoel?’

 

 1. Vertel het gewenste gedrag 

Je wilt graag dat de medewerker zijn / haar gedrag verandert. Je kunt daarbij helpen door duidelijk aan te geven wat je graag wilt.

‘Ik zou het prettig vinden als je voordat je naar huis gaat nog even rondkijkt of alles opgeruimd is en of alle het werk goed is overgedragen’

 

 1. Geef feedback op het juiste moment 

Feedback is het meest effectief wanneer het direct gegeven wordt na het betreffende gedrag. Denk daarbij wel aan de tijd en de plaats: in de kantine waar iedereen bij is, is niet zo geschikt. Het moment moet ook voor de ontvanger goed zijn, als de medewerker erg moe of emotioneel is kan het beter zijn de feedback even op te sparen.

 

 1. Verken oorzaken en oplossingen 

Als de medewerker het met je eens is dat zijn/haar gedrag moet veranderen of dat hij/zij een taak moet herzien, kun je gaan praten over oorzaken en oplossingen. Neem voldoende tijd om te analyseren. Stel open vragen, luister heel goed om te verkennen wat mogelijke oorzaken van het gedrag zijn (niet goed ingewerkt, onzeker, vindt werk niet leuk…….). Zo geef je de medewerker de ruimte om zijn/haar gedrag toe te lichten. Vul niet in wat je dénkt wat de ander bedoelt maar maak duidelijk dat je graag wil helpen waar dat nodig.

Feedback geven is wat managers (in de ogen van medewerkers) het minst goed doen. Moeilijk is het niet maar het vergt wat tact soms wel wat durf. Succes bij de volgende stap.