Goed dat je geïnteresseerd bent in het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan.

Een POP is niet iets wat je doet omdat HR dit belangrijk vindt of dat je manager er om vraagt.

Een persoonlijk ontwikkelingsplan maak jij voor jezelf. Omdat je vooruit wil in je huidige functie of je wilt ontwikkelen voor een nieuwe functie. Omdat je weet dat de markt altijd in beweging is. Een leven lang leren.

Houd de regie over je eigen ontwikkeling om je gewenste doelen te bereiken.

Wat is een persoonlijk ontwikkelingsplan?

In een persoonlijk ontwikkelingsplan benoem je wat jij wil ontwikkelen. Dat kan een vaardigheid zijn of kennis zijn. Een paar voorbeelden: Excel leren, feedback geven, story telling, leidinggeven, etc.

In het plan beschrijf je niet alleen wat je wil ontwikkelen ook hoe je dat van plan bent te gaan doen, je persoonlijk plan van aanpak. Benut en ontwikkel jouw talenten.

Maar vergeet niet om te starten met een goede analyse van jezelf, je persoonlijke SWOTanalyse. Weet waar je goed in bent, wat je leuk vindt en waar je ontwikkelpunten liggen.

Verder in dit artikel benoemen we een aantal tips.

Je zal merken dat het werken aan jouw persoonlijk ontwikkelingsplan je overzicht geeft en ook richting geeft voor de persoonlijke doelen die je wilt bereiken. Jezelf blijven ontwikkelen  begint bij duidelijke doelen stellen en een plan waarin je vastlegt hoe je deze doelen wilt bereiken.

Tips voor jouw persoonlijk ontwikkelingsplan

 1. Leg je persoonlijk ontwikkelplan vast (papier/PC)

Vooral voor jezelf. Dat geeft rust, overzicht en duidelijkheid. Als jouw manager wil weten wat je van plan bent dan kan je hem of haar je persoonlijk ontwikkelplan laten zien.

 1. Neem de tijd voor je plan

Een goede analyse vergt tijd. Wellicht is het goed om daar 4 maal 1 uur voor uit te trekken in plaats van 1 maal 4 uur.

 1. Wees concreet

Benoem acties die je gaat doen om je te ontwikkelen. Benoem concrete stappen in het plan van aanpak, wanneer en hoeveel tijd kost je dat. Maak je acties en doelen SMART.

 1. Bespreek je plan met een collega

Check of je persoonlijke SWOTanalyse klopt bij 1 of meerdere collega’s. Vraag je collega wat hij/zij vindt dat je goed doet of wat beter kan in je huidige baan.

 1. Evalueer en reflecteer

Houd je ontwikkelingen regelmatig bij, test jezelf en stel bij indien nodig. Sluit af met een evaluatie (wat je wilt bereiken en wat heb je bereikt) en reflecteer (hoe heb je het aangepakt).

 1. Benoem je lange termijn doel

Kijk niet alleen wat je de komende maanden wil ontwikkelen. Denk ook na over het gewenste resultaat over 3, 5 of misschien wel 10 jaar.

 1. Er is veel meer dan een cursus

Een cursus is een manier om je te ontwikkelen. Wat dacht je van een webinar of een TEDtalk? Maar ook een intern project waar je in meedoet kan een prima manier zijn om je te ontwikkelen. Of sparren met een collega. Koop een boek en vertel je collega’s wat wilt leren en je ervan geleerd hebt.

 1. Wat heeft het meeste effect

Een cursus in Excel heeft geen nut als je niet direct met Excel aan de slag gaat. Kortom zorg dat je een cursus doet die je direct kan toepassen in je huidige situatie. Een training-on-the-job heeft vaak het meeste effect. Of denk ook aan het participeren in een verbeter-project. Kies de juiste manier om jouw talenten te ontwikkelen.

Persoonlijke analyse Status: mee bezig

 

Wat is mijn lange termijn doel
Wat is mijn doel voor dit jaar
Wat zijn waarden en normen die ik belangrijk vind:
Wat drijft / motiveert mij in mijn leven
Hoe typeer ik mijn dagelijkse werkomgeving
Welke veranderingen zie of verwacht ik in mijn werk en het werk in mijn team
Zijn er nieuwe ontwikkelingen in mijn werk waar ik rekening mee moet houden?
Waar ben ik goed in:
Hoe typeren collega’s / klanten mij:
Wat zou ik willen of moeten verbeteren:
Hoe heb ik bepaald waar ik goed in ben / wat ik moet verbeteren
Hoe past dat wat ik wil ontwikkelen bij de Kernwaarden van mijn organisatie
Hoe past dat wat ik wil ontwikkelen bij de doelen van mijn team

Leerdoelen

Er zijn veel manieren om te achterhalen op welke gebieden je kan ontwikkelen. Bijvoorbeeld met behulp van de Kernkwadranten van Daniel Ofman achterhaal je welke eigenschappen bij jouw sterk zijn en welke je kan ontwikkelen.

Een kernkwadrant bestaat uit: jouw kernkwaliteit, valkuil, uitdaging en allergie.

 • kernkwaliteit: waar ben je goed in? waarover krijg ik regelmatig complimenten?
 • valkuil: wat zou ik minder moeten doen? Wat is de kwaliteit waar ik soms te ver in doorschiet? Het interessante aan dit model is dat je valkuil voortkomt uit je kernkwaliteit. Stel je bent creatief dan is je valkuil wellicht dat niets afrondt.
 • uitdaging: Dit is het tegenovergestelde van jouw valkuil. Wat zou je eigenlijk meer moeten doen?
 • allergie: welk gedrag van anderen irriteert me mateloos? Dit is het tegenovergestelde van jouw kernkwaliteit.
persoonlijk ontwikkelingsplan kernkwaliteiten

Naast de genoemde Kernkwadranten zijn er ook andere manieren om meer over jezelf te weten te komen. Zonder volledig te zijn: MBTI, Loopbaan ankers, Hexaco.

Meer weten over persoonlijke ontwikkeling?

Vind jij een prestatie die beter is dan anderen belangrijk of gaat het jou om vooruitgang?

Mag je fouten maken of juist niet? Gaat het om een diploma / certificaat of om de nieuwe kennis / vaardigheid?

De antwoorden op deze vragen hebben te maken met de zogenaamde doelorientatie. Is jouw doel gericht op Leren of op Presteren?

Het blijkt dat mensen met een leerorientatie emotioneel stabieler zijn en vaak meer plezier in hun werk hebben. Jouw doelorientatie hangt nauw samen met je persoonlijkheid.

In het boek Mindset: the new psychology of success van Carol Dweck beschrijft zij twee verschillende ‘mindsets’ :

 1. Fixed mindset: overtuiging dat je persoonlijkheid en karakter min of meer in beton gegoten zijn (entiteitstheorie)
 2. Growth mindset: overtuiging dat je persoonlijkheid en capaciteiten in positieve richting kunnen veranderen (groeitheorie)

Anders gezegd: denk je dat je slimmer kan worden of niet.

Wat je kan of beter gezegd wil ontwikkelen hangt natuurlijk af van je doel en de analyse die je hebt gemaakt.

Wellicht inspireren deze voorbeelden jou voor je persoonlijk ontwikkelingsplan:

 • geredeneerd vanuit het vak/beroep: stel je bent of wil content marketeer worden dan is dat iets anders dan proces-verbeteraar. Of als je programmeur wilt worden dan ga je ook andere cursussen en training volgen en kijk je ook andere youtube-films.
 • geredeneerd vanuit vaardigheden: feedback geven, presenteren, analyseren, leiderschap, delegeren, time-management, ondernemend, creatief, stress-bestendig etc
 • inzicht in je persoonlijkheid kan je verkrijgen met het HEXACO. De letters komen van Honesty-Humility, Emotionality, eXtravesion, Agreeableness, Conscientiousness en Openness to experience. Dit is dus iets uitgebreider dan veel bekendere Big-Five. Hier kan je de HEXACO-vragenlijst invullen en zien hoe je scoort.

The Big Five

De vijf persoonlijkheidskenmerken uit de Big Five persoonlijkheidstheorie zijn

 1. extraversie
 2. vriendelijkheid
 3. emotionele stabiliteit,
 4. ordelijkheid
 5. openheid.

1. Extraversie. De score op deze schaal laat zien in welke mate er behoefte is aan contact met andere mensen. Introverte mensen werken liever meer op zich zelf en extraverte mensen hebben meer behoefte aan contact met anderen en houden meer van afwisseling.

2. Vriendelijkheid. (altruïsme)In welke mate iemand van nature meer van zijn of haar eigen belang uitgaat of meer oog heeft voor de belangen van anderen. Een lagere score op deze schaal maakt iemand competitiever, minder inschikkelijk. En een hogere score betekent dat je over het algemeen wat socialer en milder bent.

3. Emotionele stabiliteit. In welke mate ben je van nature kalm en niet snel van je stuk te brengen (emotioneel stabiel) of ben je van nature wat gevoeliger, sensitiever en sneller (over)bezorgd.

4. Ordelijkheid. (gewetensvolheid of zorgvuldigheid). In welke mate ben je nature geordend, altijd op tijd en ga structureel en systematisch. Of ben je meer iemand die wat flexibeler is en soms wat chaotisch.

5. Openheid. Met openheid wordt bedoeld in welk mate je open staat voor nieuwe ervaringen. Ben je van nature fantasierijk, loop je over van ideeën en benieuwd hoe het anders kan. Of ben je wat traditioneler ingesteld en hou je het liever bij het oude.

De komende jaren gaat onze arbeidsmarkt flink veranderen blijkt uit het tweejaarlijkse rapport van het World Economic (The Future of Jobs Report 2020).

Dit is de top 10 van vaardigheden waar de komende jaren (2025) de meeste vraag naar is:

1. Analytisch denken en innoveren

2. Actief leren, strategisch leren

3. Het vermogen complexe problemen te kunnen oplossen

4. Kritisch en analytisch vermogen

5. Creativiteit, originaliteit en initiatiefrijk

6. Leiderschap en sociale invloed

7. Gebruik, monitoring en beheersing van techniek

8. Ontwerp en programmering van technologie

9. Veerkracht, stressbestendigheid en flexibiliteit

10. Logisch redeneren/argumenteren en nieuwe ideeën genereren

persoonlijk ontwikkelingsplan skills 2025 world economic forum

Stel je bent een goede linksbuiten met voetbal en de coach stelt je steeds op als rechtsback. Je snapt dat in dit voorbeeld jouw talenten niet benut worden. De context waarin jij werkt blijkt heel bepalend te zijn voor de ontwikkelingen van jouw talenten. Ook of je plezier in je werk hebt wordt hierdoor bepaald.

Werken vanuit je talenten draagt bij aan jouw werkplezier en je bevlogenheid. En het zorgt voor betere prestaties in organisaties. Talentgericht werken draagt bij aan de omslag naar een wendbare en flexibele organisatie. Het gaat om wat je al goed doet en verder wil ontwikkelen. Het gaat dus niet om iets wat je niet goed doet. Kortom niet van een 5 een 7 maken maar van een 8 een 9 maken.

Een skills-matrix is een handige manier om de kwaliteiten binnen een team inzichtelijk te maken. En ook voor jou persoonlijk is het een handige en overzichtelijke manier. Benoem als eerste de kwaliteiten (kennis, vaardigheden, houding, gedrag) die nodig zijn in je huidige of gewenste functie. Scoor jezelf vervolgens hierop en bepaal waar je wil verbeteren. Zie hier meer over de skills-matrix.

Jouw collega’s zijn een balangrijke bron van informatie als het gaat om jouw ontwikkeling. Raadpleeg ze daarom als je jouw persoonlijk ontwikkelingsplan gaat opstellen.

Een 360 graden feedback (dus van meerdere collega’s) is heel waardevol. Hierna volgt een voorbeeld wat je kan gebruiken.

Voorbeeld voor een 360 graden feedback formulier
Ingevuld door
Datum
De antwoorden gaan over
1 Hoe omschrijf jij de samenwerking met mij
2 Wat zijn mijn belangrijkste kwaliteiten volgens jou
3 Hoe typeer jij mij
4 wat zijn mij valkuilen
5 wat zou ik kunnen of moeten verbeteren
6 hoe zou ik meer waarde voor het team kunnen hebben
vakinhoudelijke kennis onvoldoende / matig / voldoende / goed / nvt
initiatief onvoldoende / matig / voldoende / goed / nvt
feedback onvoldoende / matig / voldoende / goed / nvt
flexibel onvoldoende / matig / voldoende / goed / nvt
communicatie onvoldoende / matig / voldoende / goed / nvt
plannen & organiseren onvoldoende / matig / voldoende / goed / nvt
time management onvoldoende / matig / voldoende / goed / nvt
besluitvaardig onvoldoende / matig / voldoende / goed / nvt
resultaat gericht onvoldoende / matig / voldoende / goed / nvt
klantgericht onvoldoende / matig / voldoende / goed / nvt

Coimbee helpt bij jouw persoonlijk ontwikkelingsplan

In Coimbee kan je heel eenvoudig jouw persoonlijk ontwikkelingsplan opstellen.

Gestructureerd, eenvoudig en overzichtelijk. Je houdt makkelijk bij wat je acties en resultaten zijn.

Maar Coimbee helpt jouw ook bij de ontwikkeling van kennis en vaardigheden. De beste manier om te ontwikkelen is in de praktijk. Het deelnemen aan verbeteringen is een unieke mogelijkheid om je kennis en vaardigheden te ontwikkelen. Blader eens door de verbeteringen in jouw team (en dat van andere teams) en kies een verbetering waarvan je denkt dat je daar jouw ontwikkeling mee kan stimuleren.

Wil je meer weten over Verbeteren, Lean of Betrokken medewerkers?

Doe dan mee aan ons komende webinar of boek een inspirerende online demo.

Download hier jouw POP voorbeeld

Download hier een voorbeeld van een persoonlijk ontwikkelingsplan in Word en ga zelf aan de slag met jouw persoonlijke ontwikkeling. Je ontvangt tevens extra tips voor het invullen van het plan en het bepalen van je doelen.

Ben je HR- of teammanager? Klik dan hier >>>