Haal jij als Teammanager alles uit jouw medewerkers ?

medewerkers-teammanager

Als teammanager is het behalen van de afgesproken resultaten vaak al een behoorlijke uitdaging. Tijd is vaak beperkt, er is veel te doen en de doelstellingen zijn uitdagend. Tel daarbij op dat jij ook verantwoordelijk bent voor de tevredenheid van jouw medewerkers en het benutten / ontwikkelen van hun talenten, dan heb je een meer dan goed gevulde agenda.

Hoe motiveer jij als teammanager jouw medewerkers?

Inzicht in wat medewerkers motiveert is cruciaal om de vraag te beantwoorden of jij alles uit jouw medewerkers haalt. Onderzoek (Deci & Ryan) laat zien dat het bij motivatie gaat om 3 belangrijke aspecten: Zingeving (doel), Vakmanschap en Autonomie.

Interessant is ook het veel geciteerde onderzoek van het bureau Gallup. Het blijkt dat 34% van de medewerkers zich betrokken voelt. (zie detail hier). Deze uitkomst is niet hoog. De uitkomst is van groot belang, zeker als aangetoond is dat een hogere betrokkenheid leidt tot betere bedrijfs-resultaten.

Hoe meet Gallup de betrokkenheid van medewerkers?

De vragen die Gallup stelt zijn de volgende (het zijn er inderdaad “maar” 12):

 1. Ik weet wat van me verwacht wordt op het werk
 2. Ik heb de materialen en apparatuur die ik nodig heb om mijn werk goed te doen
 3. Op het werk heb ik de kans om wat ik het beste doe elke dag te doen
 4. In de laatste zeven dagen, kreeg ik erkenning of lof voor het doen van goed werk
 5. Mijn begeleider, of iemand op het werk, is betrokken bij mij als persoon
 6. Op het werk lijkt mijn mening te tellen
 7. Er is iemand op het werk die mijn ontwikkeling stimuleert
 8. De missie of het doel van mijn organisatie geeft me het gevoel dat mijn werk belangrijk is
 9. Mijn medewerkers of collega’s zijn toegewijd om een goede kwaliteit te leveren
 10. Ik heb een beste vriend op het werk
 11. In de afgelopen zes maanden heeft iemand met mij gesproken over mijn vooruitgang op het werk
 12. Het afgelopen jaar heb ik kansen gehad op het werk om te leren en te groeien

Hoe zorg jij als teammanager voor meer betrokken medewerkers?

Het antwoord op de vraag hoe jij de betrokkenheid van jouw medewerkers bevordert (en dus de prestaties verbetert) ligt in de gestelde vragen van Gallup.

De volgende vragen uit het Gallup onderzoek zijn vrij eenvoudig in te vullen

vraag 6: Op het werk lijkt mijn mening te benutten om de betrokkenheid van jouw medewerkers te vergroten.

 • Medewerkers hebben vaak ideeën en wensen hoe het werk makkelijker, veiliger of leuker gedaan kan worden. Het blijkt dat er vaak geen duidelijke manier is hoe medewerkers die ideeën kenbaar kunnen maken. Het maandelijkse werkoverleg is een mogelijkheid maar weinig effectief. Veel effectiever is om een simpel proces op te zetten van indienen, selecteren en realiseren van verbeter-ideeën. Sommige bedrijven gebruiken hiervoor de Dagstart.
 • Verrassend is vaak de goede kwaliteit van de ideeën, hoewel in sommige situaties medewerkers op gang geholpen moeten worden.
 • ‘Employee Driven Innovation” is de wetenschappelijke naam om de ideeën van medewerkers te benutten (hierover meer aan het eind van dit artikel)

vraag 12: Het afgelopen jaar heb ik kansen gehad op het werk om te groeien

 • Door medewerkers niet alleen ideeën te laten bedenken maar ook de verbeter ideeën te laten realiseren wordt tevens gewerkt aan de ontwikkeling van de medewerkers. Duurzame Inzetbaarheid wordt hierdoor bevorderd.

vraag 7 : Er is iemand op het werk die mijn ontwikkeling stimuleert

 • Hier is de rol van coach noodzakelijk. Dit is veelal de teammanager.
 • In het realiseren van verbeteringen speelt deze coach een cruciale rol. Verbeterteams helpen en uitdagen om tot de juiste antwoorden te komen (en dus niet de antwoorden geven).
betrokkenheid en productiviteit

De digitale ideeënbus als basis voor betrokken medewerkers

De ouderwetse ideeënbus is achterhaald. Er zat zelden wat in en als er wat in zat dan werd er niets mee gedaan (volgens medewerkers).

De digitale ideeënbus heeft veel voordelen: het is gemakkelijk om een idee in te dienen (via de mobile app of de PC) en (mits goed opgezet) is het hele proces van selecteren en realiseren geheel transparant. Ideeën raken dus niet meer kwijt of uit het zicht.

Een digitale ideeënbus heeft ook als voordeel dat medewerkers kunnen reageren op elkaars ideeën, wat de kwaliteit van de ideeën verbetert. Verder zijn de typische functies als Like, Share en Follow mogelijk. En een beetje competitie kan geen kwaad doordat elk team de verbeteringen van andere teams kan zien.

Zelf aan de slag om de prestaties van jouw team te verbeteren?

Met dit gratis ebook kan je direct zelf aan de slag om de prestaties in jouw team te verbeteren.

Het praktische stappenplan helpt je op weg. De beschreven cases zijn bedoeld ter inspiratie.

Met als resultaat:  verbeterde productiviteit, werkprocessen die beter lopen en een succesvol en goed presterend team.

Inzicht en overzicht via het digitale verbeterbord

beter-continu-verbeteren

Continu Verbeteren, Kaizen, de PDCA-cyclus en ISO9001

Door te starten met een digitale ideeënbus stap je al snel in het proces van Continu Verbeteren. Het doel is om frequent, kleinere verbeteringen door te voeren. Deze verbeteringen worden aangedragen en uitgevoerd door de medewerkers. Zij kennen het dagelijks werkproces het beste en weten exact waar de schoen knelt. Continu Verbeteren wordt ook al wel Kaizen genoemd.

De PDCA-cyclus (bedenker W. Deming en daarom wel de Deming-circle genoemd) is een bewezen aanpak om problemen op te lossen.

ISO9001 en dan met name ISO9001-2015 vereist trouwens dat bedrijven Continu Verbeteren en benoemt daarin een belangrijke rol voor de directie.

PDCA-cyclus

Digitaal dagstart bord en Kanban

Met een digitaal dagstart bord kan iedereen plaats-onafhankelijk zien wat de status van het team is. Het digitaal dagstart bord bestaat uit een prestatie-bord en een verbeter-bord. Dit verbeter-bord wordt veelal opgezet op basis van de Kanban principes. Simpel gezegd zijn dit kaartjes die de hoeveelheid werk weergeven en wat de status is. De simpele vorm is To Do, Doing en Done.

Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid lijkt op het eerste gezicht niets met Continu Verbeteren, Kaizen en PDCA te maken hebben. Het tegendeel is waar.

Eerst even een definitie van Duurzame Inzetbaarheid: De mate waarin werknemers werk kunnen uitoefenen nu en in de toekomst binnen of buiten de huidige organisatie. In hun huidige functie of in een andere functie.

Omdat verandering de enige constante is, betekent dit dat het werk en de eisen die daaraan gesteld worden constant veranderen. Meebewegen en ontwikkelen als medewerker zijn daarom cruciaal. Het bedenken van en participeren in verbetering (waardoor je niet alleen prestaties verbetert maar ook persoonlijk leert) is een perfecte manier om duurzame inzetbaar te bevorderen.

Teamontwikkeling begint hier

Een succesvol team weet wat haar doel is, kent een optimale inrichting, viert succes en geeft elkaar feedback. Door bezig te zijn met het verbeteren van de teamprestaties snappen de teamleden steeds beter wat het doel is.

Ook de samenwerking verbetert doordat verbeteringen veelal gezamenlijk worden gerealiseerd. De sfeer in het team verbetert doordat de betrokkenheid toeneemt. De teammanager is er voor overige begeleiding, extra feedback en een mening van buiten het team op de teamprestaties voor een hoger resultaat. Wie wil er niet in een succesvol team zitten?

Volop kansen

Heb je ons artikel al gelezen over het feit dat het top-management maar 4% van alle problemen kent?

Employee driven innovation

Het is een feit dat vernieuwing en verbetering binnen organisaties noodzakelijk zijn. Noodzakelijk om aan de wensen van de klant te kunnen blijven voldoen. Omdat de concurrentie niet stil zit. Kortom vanwege het bestaansrecht is dit noodzakelijk.

Employee Driven Innovation (medewerker gedreven innovatie) is een specifieke vorm van innovatie. De bron is hier de medewerker, in plaats van traditioneel de R&D afdeling of het hogere management.

Medewerkers moeten dan wel in staat gesteld worden om ideeën aan te dragen en te realiseren. In staat stellen betekent dat er tijd en ruimte beschikbaar is. Maar ook dat er aanvullende training of opleiding plaatsvindt. De rol van de teammanager is van groot belang om employee driven innovation te starten en succesvol te realiseren.

De waarde van ideeën van medewerkers

80% van het verbeter-potentieel komt van medewerkers en 20% van management-initiatieven (bron: Idea Driven Organization, ISBN 9781626561236)