Boek: De innovatiekracht van ideeën

boek: de innovatiekracht van ideeen

Boek: De innovatiekracht van ideeën

Auteur(s): prof. dr. Isaac Getz, prof. dr. Alan Robinson

Aantal pagina’s: 164

ISBN: 9789013016789

Voor talloze bedrijfsprocessen geldt dat de beste deskundigen van die processen de eerstelijnsmedewerkers zijn. Toch wordt er vaak onzorgvuldig omgegaan met de ideeën van de werkvloer. Daarmee worden kansvolle mogelijkheden voor kwaliteitsverbetering of efficiencyvergroting niet benut. Zonder een goed ideeënmanagementsysteem (IMS), een instrument waarmee de ideeën van alle werknemers worden verzameld, is het echter onmogelijk om tot verbeteringen te komen.

In dit boek wordt uiteengezet hoe het IMS medewerkers stimuleert hun ideeën naar voren te brengen en managers aanmoedigt die ideeën serieus te nemen en, als het een geschikt idee betreft, te implementeren. De auteurs laten aan de hand van praktijkvoorbeelden uit acht Europese landen zien dat een goed IMS van doorslaggevend belang is voor duurzame productiviteit, kwaliteit en groei. Een goed IMS is tevens de pijler onder het innovatiemanagement, aangezien het leidt tot meer en creatievere innovatieve projecten die met succes worden bekroond..

De innovatiekracht van ideeën bestaat niet alleen uit boeiende theorie met verrassende praktijkvoorbeelden. Er is ook een checklist opgenomen waarmee bedrijven de kwaliteit van hun eigen ideeënmanagement kunnen beoordelen. Ten slotte is een hoofdstuk gewijd aan de antwoorden op veelgestelde vragen (FAQ).

Isaac Getz is hoogleraar Ideeën-, Participatie- en Innovatiemanagement aan de ESCP-EAP European School of Management, Parijs-Berlijn-Londen-Madrid. Zijn werk, lezingen en advieswerkzaamheden over ideeënmanagement in organisaties bracht hem in contact met tientallen leidende bedrijven in Europa. Alan Robinson is hoogleraar aan de Isenberg School ofManagement aan de Universiteit van Massachusetts, Amherst. Hij heeft meer dan zeventig bedrijven in elf landen geadviseerd over het uitbouwen van hun activiteiten en over innovatie. Zijn onderzoek, waarvoor hij diverse internationale prijzen heeft gewonnen, bracht hem met nog honderden andere bedrijven in contact.

Highlights van het boek:

  1. voor de lezer die nieuw is met deze materie is het veel omvattend en gedegen boek. Vermoedelijk leidend tot een gevoel van “te mooi om waar te zijn”. Maar zeer waarschijnlijk leidend tot actie om (delen van) dit boek ind e praktijk te brengen;
  2. voor de lezer die al enigszins bekend is met innoveren en verbeteren zijn de cijfers en de case zeer waarschijnlijk indrukwekkend genoeg om verder te gaan met innoveren en verbeteren, gebruikmakend van de handvaten in dit boek
  3. op blz 102 staat een tabel die duidelijk maakt wat de resultaten per soort ideeen-systeem zijn
    1. ideeënbus: 0,57 ideeen per werknemer per jaar
    2. beoordeling door leidinggevende: 2,2 ideeen per werknemer per jaar
    3. volledige uitvoering aanvrager (VUA): 54 ideeen per werknemer per jaar

Meer over continu verbeteren:

Kaizen

Continu Verbeteren is vanuit de Lean-filosofie ook bekend onder de naam Kaizen. Met een heldere aanpak zorgt voor Kaizen voor meer en succesvollere verbeteringen.

PDCA

Plan-Do-Check-Act is bekend geworden door Dr. W. Deming. Ook wel de Deming-circle genoemd.

Kanban

Kanban is een werkwijze die bij continu verbeteren zorgt voor het realiseren van verbeteringen in de kortst mogelijke doorlooptijd.

Digitale ideeënbus

De fysieke ideeënbus maakt bij steeds bedrijven plaats voor een digitale ideeënbus.

Agile

Agile betekent letterlijk wendbaar, flexibel. Het is bedoeld als manier van werken om snel in te kunnen spelen op veranderingen. Agile is meer dan een techniek, het is vooral een mindset.