Verbeteren binnen organisaties is best makkelijk. Neem een proces, bekijk dit met een groepje en de lijst met verbetermogelijkheden ligt zo op tafel.

Het wordt iets moeilijker (zie dit artikel) als je ook per verbetering aan de slag gaat om de kern-oorzaak en de oplossing te bepalen.

Maar het wordt pas echt moeilijk als je van verbeteren een gewoonte wil maken.

Die gewoonte moet dan de veel genoemde verbetercultuur worden. Blijvend of duurzaam, dat is wat je wil. Of ook wel genoemd “dat verbeteren in het DNA zit”. Of Continu Verbeteren genoemd.

Een training hoe je een proces verbetert is iets anders dan kennis over het creeren van de verbetercultuur.

Wat is zo’n verbetercultuur eigenlijk en hoe pak je dat aan? Is dat kennis die bij een Operations Manager hoort? Of is dat de taak van de verantwoordelijke voor verbeteren? De Continuous Improvement Manager of Continu Verbeter Manager?

Verandermanagement kennis moet volgens dit onderzoek veel beter

Je kan stellen dat veranderen in onze genen zit. Sinds de mens zo’n 70.000 jaar geleden Afrika verliet heeft onze soort zich aan de meest uiteenlopende omgevingen aangepast.

Het veranderen binnen organisaties blijkt complex.

De kennis en vaardigheden om veranderingen binnen organisaties door te voeren zijn bij veel managers niet toereikend.

Recent uitgevoerd onderzoek laat zien dat de eigen inschatting (van de 180 individuele invullers) qua bekwaamheid op het vlak van Verbeteren wordt gescoord met een 7,7 terwijl men de organisatie scoort met een 6,2 als het gaat om de aanpak van verbeteringen.

verbetercultuur verandermanagement

Hoe zorg je dan wel voor de verbetercultuur

De meest genoemde aspecten door de respondenten in datzelfde onderzoek om de 6,2 te verhogen gaan over:

  1. het meekrijgen van medewerkers,
  2. het motiveren/stimuleren van mensen om buiten de primaire werkzaamheden bezig te zijn met verbeteren.
  3. zorgen dat verbeteren onderdeel wordt van de bedrijfscultuur 

Kennis over en aandacht voor het vakgebied Verandermanagement biedt hiervoor de antwoorden.

In de volgende afbeelding staan al enkele belangrijke onderdelen uit de veranderaanpak van Kotter (sense of urgency, leidende coalitie). Maar er is meer.

verbetercultuur verandermanagement

Korte uitleg van verandermanagement

Verandermanagement is een breed vakgebied.

Wij denken dat er meer nadruk gelegd moet worden op de persoonlijke belangen van medewerkers. Want aan de organisatie belangen wordt meestal voldoende (of is het teveel?) aandacht besteed.

Wil je meer weten over de volgende onderwerpen?

  1. wat is bepalend voor een succesvolle verandering
  2. weerstand bij medewerkers
  3. de beperkte rol van communicatie
  4. de waarde van het WWK-model om passende acties (interventies) te doen
  5. snappen wat belangen van medewerkers zijn (MARCS)

Bekijk dan ons gratis ebook.

ebook Verandermanagement