Skills matrix om verbeteren op een hoger niveau te krijgen

Kennis en vaardigheden zijn belangrijk om je werk uit te voeren. De ontwikkeling van jouw kennis en vaardigheden is cruciaal om ook in de toekomst toegevoegde waarde te bieden. Die ontwikkeling is een verantwoording voor elke medewerker zelf, waar de lijnmanager en HR-afdeling een ondersteunende rol in hebben.

De lijnmanager heeft belang bij inzicht in de kennis en vaardigheden van alle medewerkers in het team. Want als er onvoldoende kennis of vaardigheden ontstaan kan het werk niet meer gedaan worden.

Een goede HR-afdeling zal de ontwikkeling van alle medewerkers al belangrijkste doel hebben. Ook zij zullen dus zicht moeten hebben op de aanwezige en de te ontwikkelen kennis en vaardigheden.

Als instrument wordt hiervoor vaak een zogenaamde skills matrix gebruikt.

Hoe werkt de skills matrix

Zoek maar eens op Google en je vindt vele voorbeelden. De kern is dat je de medewerkers op een rij zet en vervolgens de gewenste kennis en vaardigheden. Daarna scoor je die kennis en vaardigheden zodat je daarna kan zien waar eventuele actie moet plaatsvinden.

Excel is een veel gebruikt hulpmiddel hiervoor met als voordeel snel en eenvoudig. En als nadeel dat elk team zijn eigen versie heeft en dat je niet eenvoudig over het hele bedrijf inzicht hebt. En in Excel kan je natuurlijk foutjes maken en het bevat geen signalerings-functie.

skills matrix coimbee

De voordelen van de skills matrix

De voordelen zijn onder andere inzicht en de mogelijkheid om te sturen. Denk aan opleiding, training, werving en doorgroei. Maar ook of de bezetting kwalitatief wel op orde is en waar risico’s liggen.

Een ander voordeel is dat het de ontwikkeling van medewerkers en dus als organisatie inzichtelijk maakt. Met andere woorden: welke skills had de organisatie op datum x en welke 12 maanden later.

Een professionele oplossing voor een skills matrix ondersteunt je ook hoe je jouw kennis en vaardigheden kan ontwikkelen en biedt vaak ook al opleidings-modules aan.

skills matrix Coimbee

De nadelen van de skills matrix

Niemand zit te wachten op een extra administratieve klus in de vorm van het bijwerken van de skills matrix.

Tenzij dat heel eenvoudig te doen is en het nut overduidelijk is.

Vanuit Coimbee ondersteunen we het proces van Verbeteren onder andere met de ingebouwde PDCA checklist. Deze checklist bevat ook de vraag of de skills matrix is bijgewerkt.

Met het Dagstart bord van Coimbee kan deze skills matrix heel eenvoudig gepubliceerd worden en zo onderdeel worden van de Dagstart bespreking.

De skills van een continu verbeteren specialist

Los van de vorm is het voorbeeld, van de kennis en vaardigheden matrix voor een specialist in continu verbeteren, wellicht interessant om te bekijken.

Werk gestructureerd aan je professionele ontwikkeling met behulp van een skills matrix.

Skills Continu Verbeteren coimbee
continu verbeteren maturity model

Toegevoegde waarde van Coimbee

Coimbee wordt gebruikt door organisaties die het proces van verbeteren op een hoger niveau willen krijgen. Coimbee helpt met name om de cultuur van continu verbeteren te creëren.

Medewerkers zien wat de resultaten van hun inbreng zijn. Management heeft overzicht over alle initiatieven en de status en resultaten van deze verbeter-initiatieven.