Inleiding

Voor het succes van organisaties is het waardevol om medewerkers van de werkvloer te betrekken in het innovatieproces. Dit kan gefaciliteerd worden met een online suggestie systeem. Echter is een veel voorkomend probleem van een online suggestie systeem het gebrek van participatie van medewerkers. HRM kan hier een belangrijke rol in spelen, aangezien HRM zich bezighoudt met het managen van medewerkers. Hierdoor was het doel om te onderzoeken hoe HRM de participatie van werkvloer medewerkers in het innovatieproces via een online suggestie systeem beïnvloedt.

Onderzoeksvraag

Hoe kunnen HRM activiteiten de participatie van werkvloer medewerkers in innovatie via een online suggestie systeem faciliteren en/of verhinderen?

Onderzoek uitgevoerd door Laura Velthof (Universiteit Twente)

Methode

 • Multiple case study met vier organisaties
 • 28 interviews, met managers, werkvloer medewerkers en HRM medewerkers
 • Online suggestie systeem van Coimbee

Resultaten

Organisaties hanteren verschillende werkwijzen voor continu verbeteren. Over het algemeen participeren werkvloer medewerkers vooral in de eerste fase van continu verbeteren: ideegeneratie.

De link tussen medewerker gedreven innovatie en HRM lijkt te ontbreken. Bij slechts één organisatie was de HR-medewerker bekend met het online suggestie systeem.

Tijdens het onderzoek zijn er veel factoren gevonden die de participatie van medewerkers beïnvloeden, deze zijn onderverdeeld in acht clusters:

 1. HR-praktijken
 2. Externe context
 3. Organisatie context
 4. Gedrag vanuit leidinggevende
 5. Kenmerken van medewerkers
 6. Systeem gerelateerde factoren
 7. Proces gerelateerde factoren
 8. Middelen

Er zijn mechanismen naar voren gekomen die verklaren hoe factoren samenhangen met participatie van medewerkers. Het gaat om vijf mechanismen die zowel een positieve als negatieve kant hebben.

De ervaring van medewerkers staat hierbij centraal (employees’ experience). Medewerkers ervaren deze mechanismen als gevolg van de interpretatie van de factoren en hoe zij dan die perceptie van de mechanismen hebben zorgt ervoor dat zij faciliteert of verhinderd worden om te participeren. Als medewerkers positieve mechanismen ervaren werkt dit faciliterend en als medewerkers negatieve mechanismen ervaren werkt het verhinderend.

• Ability: medewerkers ervaren dat ze de vaardigheid bezitten om te participeren

• Inability: medewerkers ervaren dat ze niet de vaardigheid bezitten om te participeren

• Motivation: vanuit externe bronnen raken medewerkers gemotiveerd om te participeren

• Demotivation: vanuit externe bronnen raken medewerkers gedemotiveerd om te participeren

• Opportunity: medewerkers ervaren omstandigheden waarin het mogelijk is om te participeren

• Impossibility: medewerkers ervaren omstandigheden waarin het onmogelijk is om te participeren

• Willingness: houding van medewerkers om te willen participeren

• Unwillingness: houding van medewerkers om niet te willen participeren

• Expectation: medewerkers ervaren een verwachting dat ze horen te participeren

• No expectation: medewerkers ervaren geen verwachting dat ze horen te participeren

Het volledige onderzoek is hier te vinden:The role of HRM in participation of work-floor employees in employee-driven innovation through an online suggestion system Samenvatting thesis L.B. Velthof

Een korte samenvatting is hier te vinden: Samenvatting thesis L.B. Velthof

Onderzoek Universiteit Twente Coimbee