Safety Culture Ladder als basis voor verbeteren

In de wereld van veiligheid en gezondheid op het werk is de Safety Culture Ladder (SCL) een cruciaal instrument geworden. Deze ladder biedt organisaties een raamwerk om hun veiligheidscultuur te beoordelen en te verbeteren.

In dit artikel gaan we dieper in op wat de Safety Culture Ladder (SCL) is, de relatie met continu verbeteren en waarom de SCL belangrijk is voor organisaties.

De vijf treden van de Safety Culture Ladder

 1. Pathologisch: Veiligheid is geen prioriteit; alleen actie bij incidenten.
 2. Reactief: Actie na incidenten, maar geen proactieve benadering.
 3. Berekend: Systematische aanpak van veiligheidsmanagement.
 4. Proactief: Veiligheid is geïntegreerd in alle bedrijfsprocessen.
 5. Vooruitstrevend: Voortdurende verbetering en innovatie in veiligheid.

Bron: https://safetycultureladder.com/nl/de-veiligheidsladder/ladder-treden/

Het belang van Continu Verbeteren

Continu verbeteren is een kernaspect van de Safety Culture Ladder. Dit concept, vaak geassocieerd met de Japanse term ‘Kaizen‘, gaat over het constant streven naar beter en efficiënter werk. In de context van de SCL betekent dit een voortdurende inspanning om veiligheidspraktijken te verbeteren en een hogere trede op de ladder te bereiken.

Safety Culture Ladder en Continu Verbeteren

De SCL stimuleert organisaties om niet alleen te voldoen aan de basisveiligheidseisen, maar ook om continu te zoeken naar verbeteringen. Dit kan zijn door het aanmoedigen van medewerkers om veiligheidsrisico’s te melden, het regelmatig herzien van veiligheidsprocedures, of het investeren in training en ontwikkeling.

Voordelen van het implementeren van de SCL

 1. Verbeterde Veiligheidsprestaties: Door het stimuleren van een proactieve veiligheidscultuur, helpt de SCL incidenten te verminderen.
 2. Betrokkenheid van Medewerkers: Medewerkers voelen zich meer betrokken en verantwoordelijk voor veiligheid.
 3. Compliance: Voldoen aan wettelijke en industriële veiligheidsnormen.
 4. Reputatie: Een sterke veiligheidscultuur verbetert de reputatie van een organisatie.
 5. Duurzaamheid: Veiligheid wordt een integraal onderdeel van bedrijfsprocessen.

Praktische stappen voor implementatie

De implementatie van de Safety Culture Ladder is niet zonder uitdagingen. Het vereist betrokkenheid van het hoogste management, een verandering in mindset bij alle medewerkers, en de bereidheid om bestaande processen te herzien en te verbeteren.

 1. Bewustwording Creëren: Train medewerkers over het belang van veiligheid en de principes van de SCL.
 2. Beoordelen van de Huidige Cultuur: Gebruik de SCL om de huidige veiligheidscultuur te beoordelen.
 3. Actieplan Ontwikkelen: Stel een duidelijk plan op om naar een hogere trede op de ladder te klimmen.
 4. Betrokkenheid en Communicatie: Zorg voor regelmatige communicatie en betrek medewerkers bij het proces.
 5. Monitoren en Evalueren: Regelmatig de voortgang beoordelen en waar nodig aanpassingen maken.

Conclusie

De Safety Culture Ladder is meer dan een beoordelingstool; het is een katalysator voor verandering. Door het bevorderen van een cultuur van continu verbeteren, helpt het organisaties niet alleen veiliger te worden, maar ook efficiënter en veerkrachtiger. Het implementeren van de SCL is een reis die inzet en toewijding vereist, maar de voordelen voor de veiligheid, betrokkenheid van medewerkers en de algehele bedrijfsprestaties zijn aanzienlijk. In een wereld waar veiligheid steeds belangrijker wordt, is de Safety Culture Ladder een essentieel instrument voor elke organisatie die streeft naar uitmuntendheid in veiligheid en gezondheid op het werk.

coimbee en de herkomst van verbeteringen

De bevindingen uit de Safety Culture Ladder worden centraal vastgelegd in Coimbee. Hierdoor wordt Veiligheid van iedereen. De verbeterpunten komen samen met andere verbeterpunten op het Verbeterbord van het team wat verantwoordelijk is voor de realisatie.

Medewerkers uit meerdere teams kunnen samenwerken aan 1 of meerdere verbeteringen (met behulp van de handige PDCA cyclus checklist). De status van elke verbetering en de herkomst en de betrokkenen is in 1 oogopslag duidelijk met Coimbee.

Wil je meer weten over Verbeteren, Lean of Betrokken medewerkers?

Doe dan mee aan ons komende webinar of boek een inspirerende online demo.