Minder werkdruk en meer werkplezier in jouw team?

De werkdruk is bij veel teams vaak hoog.

Er zijn diverse factoren die zorgen voor deze werkdruk.

In dit kennisartikel gebruiken we het TNO-model om de werkdruk inzichtelijk te maken en te kunnen verbeteren

Wat is werkdruk?

Om te werken aan een oplossing is het nodig om deze gangbare definitie van werkdruk als basis te nemen: Als de hoeveelheid werk en de tijd waarbinnen dat werk af moet zijn (werkbelasting), het draagvermogen van de werknemer (belastbaarheid) te boven gaat is er sprake van hoge werkdruk.

Vooral in combinatie met beperkte regelmogelijkheden en het ontbreken van voldoende steun door collega’s en leidinggevende om aan de gestelde eisen te voldoen, vormt werkdruk een risico voor de gezondheid van werknemers.

Onderstaande afbeelding Werkdruk model van TNO geeft helder weer waardoor werkdruk bepaald wordt.

Werdruk model van TNO

Werkdruk in jouw team aanpakken

Om de werkdruk in jouw team aan te pakken is de aanpak in de TNO Werkdruk wegwijzer als basis goed bruikbaar.

Deze aanpak is op hoofdlijnen een prima aanpak, maar de ervaring leert dat de aanpak alsvolgt concreter moet:

  1. In de praktijk blijkt dat medewerkers vaak goede ideeën hebben hoe het werk makkelijker kan. Vaak mist er een goede manier om verbeter-ideeën vast te leggen en succesvol te realiseren.
  1. Ook is er noodzaak om het totaal overzicht (voor iedereen transparant) te hebben van de status van alle verbeter-ideeën.
  1. Voor het realiseren van verbeteringen (stap 3 in het TNO model) is een bewezen aanpak noodzakelijk, zoals de Plan-Do-Check-Act cyclus (PDCA Cyclus) om er voor te zorgen dat verbeteringen succesvol worden gerealiseerd en het oorspronkelijke probleem definitief wordt opgelost en dus niet meer terugkomt.
  1. Veel bedrijven hebben enorm veel baat bij meer kennis over het werken via een Kanban verbeterbord, het hanteren van een zogenaamde WIP-limiet en het inzichtelijk maken van acties via een Gantt-chart. Hierdoor worden verbeter-acties in de kortst mogelijke doorlooptijd succesvol gerealiseerd.
  1. Extra kracht ontstaat wanneer deze aanpak wordt gehanteerd door alle medewerkers actief te betrekken. Met andere woorden voorkomen moet worden dat de aanpak een project is van een klein team.

Wat levert deze aanpak op?

Het blijkt dat het werken aan verbeteringen niet alleen zorgt voor vermindering van de werkdruk, het werk verloopt immers soepeler. Door gezamenlijk aan verbeteringen te werken voelen medewerkers zich meer betrokken, zien ze de resultaten en neemt het plezier in het werk toe, waardoor het gevoel van werkdruk afneemt.

De toegevoegde waarde van de Coimbee Verbeter Toolbox

Door de handige Coimbee Verbeter Toolbox te gebruiken kunnen medewerkers elk moment van de dag verbeter-ideeën vastleggen en zien wat de status is. Elk idee krijgt aandacht en raakt dus niet uit het zicht. Medewerkers voelen zich gehoord!

Door de ingebouwde PDCA-checklist raken medewerkers vertrouwd met deze bewezen aanpak en worden verbeteringen succesvol gerealiseerd.

En elk succes wordt getoond via de ingebouwde Succes Barometer.

Het overzichtelijke Kanban verbeterbord ondersteunt bij de selectie welk idee opgepakt moet worden, zodat medewerkers betrokken worden bij de besluitvorming.

En wat is meer motiverend als een idee door een of meerdere collega’s wordt voorzien van een Like? Of dat een idee door je collega wordt voorzien van Commentaar wat in Coimbee wordt vastgelegd?