Benut het Coimbee-effect

U heeft op deze web-pagina vragen beantwoord met als resultaat een score die aangeeft dat uw organisatie klaar is voor het Coimbee-effect. Hierna geven we aan hoe u het Coimbee-effect benut en wat dat effect is.

Benut het coimbee-effect

Het Coimbee-effect

Continu Verbeteren heeft als doel om ‘elke dag’ beter te kunnen presteren zodat maximale waarde aan de klant wordt geleverd. Hoe gaat niet om harder werken maar om slimmer werken. Het gaat om het reduceren van onnodige werkzaamheden die geen waarde in de ogen van de klant hebben. Met als resultaat: lagere kosten, hogere kwaliteit en kortere doorlooptijd.

Het Coimbee-effect treedt op bij organisaties die meer dan een half jaar met continu verbeteren bezig zijn. Die al ervaring hebben met het bedenken wat beter kan en ook al diverse verbeteringen hebben gerealiseerd. Na een periode van succes, veelal als gevolg van makkelijk te realiseren verbeteringen (‘quick wins’ en ‘laag hangend fruit’) ontstaat er veelal stagnatie. Door gebruik te maken van de Coimbee Toolbox wordt deze stagnatie voorkomen dan wel doorbroken. Het Coimbee-effect zorgt voor een positieve impuls van het continu verbeteren traject. Dit gebeurt door het volgende:

  1. via de Coimbee Toolbox vindt een eenvoudige en transparante vastlegging van verbeter-ideeen plaats. Medewerkers voelen zich gehoord en betrokken. Continu Verbeteren wordt zichtbaar.
  2. managers / teamleiders worden via de Coimbee Toolbox adequaat ondersteund om verbeterteams te begeleiden. Verbeteringen worden succesvoller.
  3. verbeteren wordt routine en dus een gewoonte en daardoor ontstaat een cultuur van continu verbeteren
  4. door de eenvoud van en ingebouwde intelligentie in de Toolbox is de benodigde overhead om continu te verbeteren, tot een minimum beperkt.
continu verbeteren maturity model

Voorwaarden om het te benutten

De  praktijk laat zien wat de ‘voorwaarden’ zijn om het Coimbee-effect te benutten. Dit zijn onder andere:

  1. draagvlak vanuit directie / MT
  2. coachende kwaliteiten van managers / teamleiders
  3. medewerkers krijgen tijd/ruimte voor het realiseren van verbeteringen en worden hiertoe gestimuleerd
  4. een cultuur waarin fouten gezien worden als mogelijkheden tot verbetering
  5. een duidelijke relatie van verbeteringen met de strategische bedrijfsdoelstellingen
  6. een helder proces en aanpak van continu verbeteren, zodat iedereen weet wat verwacht wordt