DMAIC wat kan je er mee?

DMAIC nader toegelicht

DMAIC staat voor Define, Measure, Analyze, Improve, en Control.

Het is een systematische, data-gedreven methode die vooral in Six Sigma-projecten wordt gebruikt om procesverbeteringen te bewerkstelligen. Deze benadering helpt organisaties bij het identificeren van inefficiënties, het implementeren van oplossingen en het waarborgen van duurzame verbeteringen. Een goed begrip van elk van deze stappen helpt hoe DMAIC kan bijdragen aan het succes van uw organisatie.

1. Define – Definiëren van het Probleem

De eerste stap in het DMAIC-proces is het definiëren van het probleem of de doelstelling. Dit vereist een duidelijk begrip van de huidige situatie en wat er verbeterd moet worden. Het is cruciaal om specifieke, meetbare doelen te stellen. Bijvoorbeeld, in plaats van te zeggen “we moeten onze klantenservice verbeteren”, zou een meer specifieke doelstelling kunnen zijn “we willen de gemiddelde responstijd op klantvragen met 30% verminderen binnen 6 maanden”. Het betrekken van alle belanghebbenden in deze fase zorgt voor een breed gedragen begrip van het probleem en de doelstellingen.

2. Measure – Meten van Huidige Prestaties

Zodra het probleem duidelijk is gedefinieerd, is de volgende stap het meten van de huidige prestaties. Dit houdt in dat er gegevens worden verzameld over het huidige proces om een baseline te vormen. Het is belangrijk om betrouwbare data en meetmethoden te gebruiken. In ons voorbeeld van klantenservice zou dit kunnen betekenen het bijhouden van de huidige responstijden op klantvragen. Deze gegevens zullen later worden gebruikt om de effectiviteit van de geïmplementeerde verbeteringen te beoordelen.

3. Analyze – Analyseren van de Gegevens

In de analysefase worden de verzamelde gegevens gebruikt om de kernoorzaak (‘root-cause’) van het probleem te identificeren. Dit vereist vaak een diepgaande analyse van de processen en kan gebruik maken van verschillende analytische tools zoals oorzaak-en-gevolg diagrammen (‘fishbone’), stroomdiagrammen en Pareto-analyses. Door de belangrijkste oorzaken van inefficiënties of problemen te identificeren, kunnen gerichte verbeteringen worden gepland.

4. Improve – Verbeteren van het Proces

Deze fase draait om het ontwikkelen en implementeren van oplossingen voor de geïdentificeerde problemen. Het is belangrijk om creatief te zijn en alle mogelijke oplossingen te overwegen. In het geval van de klantenservice, kunnen verbeteringen het herontwerpen van het proces, het trainen van personeel of het implementeren van nieuwe technologieën omvatten. Het is essentieel om deze verbeteringen zorgvuldig te plannen en te testen voordat ze volledig worden geïmplementeerd.

5. Control – Beheersen en Handhaven van Verbeteringen

De laatste stap van DMAIC zorgt ervoor dat de verbeteringen duurzaam zijn. Dit omvat het monitoren van de prestaties na de implementatie van verbeteringen en het ingrijpen indien nodig om ervoor te zorgen dat de voordelen behouden blijven. Dit kan het opstellen van nieuwe procesrichtlijnen, het trainen van personeel en het regelmatig controleren van de prestatie-indicatoren omvatten.

Conclusie over DMAIC

DMAIC biedt een gestructureerde aanpak voor het oplossen van problemen en het verbeteren van processen in elke organisatie. Door deze stappen te volgen, kunnen bedrijven niet alleen kortetermijnwinsten realiseren, maar ook zorgen voor langdurige verbeteringen en efficiëntie.

De duidelijke stappen en het betrekken van relevante stakeholders zijn cruciale onderdelen van de DMAIC methode. Maar uiteindelijk gaat om het gedrag van medewerkers en leidinggevenden. Voelen ze zich gehoord, worden ze betrokken en staan ze achter het resultaat? De bedachte oplossing kan nog zo goed zijn maar als de acceptatie onvoldoende is, dan is de verbetering niet succesvol. De wet van Maier laat dit duidelijk zien: E = K * A. Effectiviteit is het product van Kwaliteit en Acceptatie.

DMAIC is niet de enige aanpak die je kan gebruiken om een verbeterproject succesvol te realiseren.

Onderstaande figuur laat andere manieren zien met elk hun voordelen en nadelen.

PDCA is een aanpak die veel hoort bij Lean, terwijl DMAIC hoort bij Six Sigma.

De verschillen tussen die 2 aanpakken hebben we in dit kennisartikel nader beschreven.