De rol van het MT in deze tijd van schaarste

De werkdruk is hoog. Het werven van medewerkers verloopt stroef. Onderbezetting plus te weinig ‘grondstoffen’ zorgen dat de continuiteit van de operatie veel extra aandacht vraagt. En dan ook nog eens de toegenomen energiekosten en de vraag wat de nabije toekomst brengt.

Ga er maar aanstaan als management team (MT).

In een eerdere crisis was focus op de kosten zeer bepalend. Nu gaat het om iets anders: de beschikbare tijd is beperkt dus tijd voor grootschalige acties is er niet. Het benutten en behouden van de aanwezige kennis is nu doorslaggevend.

Het MT is sterk bepalend voor het succes van een organisatie. Zij heeft een visie, bepaalt de koers, stelt prioriteiten en neemt besluiten.

Het MT heeft ook goed zicht op de dagelijkse operatie. Natuurlijk niet in detail, maar wel op belangrijke indicatoren (vaak zijn dat de KPI’s). En zodra die indicatoren aangeven dat er een verschil is tussen de gewenste situatie en de werkelijke situatie moet deze ‘gap’ opgelost worden.

Enkele voorbeelden van de ‘gap’:
Ontevreden klanten
Achterblijvende omzet / klanten
Kwaliteit issues / geen stuurdata /
Levertijd issues / werkdruk / achterstanden
Ontevreden medewerkers / verloop
Nieuwe producten en diensten duren te lang
Productiviteit te laag / kosten te hoog

Gebruik maken van de kennis en kunde van alle medewerkers om verbeter-acties te bedenken en te realiseren is meer dan ooit noodzakelijk. Strategisch of collectief verbeteren noemen we dat. Deze verbeter-acties duren zo kort mogelijk en nemen maximaal 10 weken in beslag.

Strategisch verbeteren gaat niet alleen om procesontwikkeling. Het gaat ook teamontwikkeling en verandervermogen. Gelijktijdig werken aan alle 3 de sporen is nodig om blijvend succes te boeken.

proces verbeteren

Doel van strategisch verbeteren is in de eerste plaats om de prestaties (kwalitatief en kwantitatief) op het gewenste niveau (“op standaard komen / blijven”) te krijgen, zie afbeelding. Daarna pas je de norm aan en gaat het verbeteren door.

doel continu verbeteren

Het MT bepaalt het succes

Strategisch verbeteren (benutten van de kennis en vaardigheden van alle medewerkers) is een initiatief wat alleen succesvol kan zijn als een MT dit initieert en blijft steunen. Samenwerking tussen teams is noodzakelijk om verbeter-acties te laten slagen.

Het MT heeft ook een belangrijke rol in het kiezen van de juiste verbeter-acties en het overzicht houden op de voortgang en eventuele issues.

Het MT ondersteunt het midden-management om strategisch verbeteren succesvol te realiseren.

Verder is het belangrijk dat managers en medewerkers willen en kunnen verbeteren. Concreet moeten zij de kennis en vaardigheden hebben. Maar ook tijd en ruimte hiervoor maken. En vooral het nut zien van verbeteren en weten wat het voor hen betekent (‘persoonlijk belang’). Samenwerken in het team maar vooral tussen teams is nodig om echte resultaten te boeken en een blijvende cultuur van verbeteren te creeren.

Praktijkvoorbeelden

In ons webinar van 7-2-2023 gaan we in op bovenstaande afbeelding en dan met name op de rol van MT om strategisch verbeteren succesvol te maken en hoe strategisch verbeteren zorgt voor continuïteit van de operatie en zorgt voor operational excellence.

Het blijkt dat het benutten van de kennis en kunde van medewerkers vaak niet als optie door het MT gezien wordt. Dit bespreken we in het webinar plus ook het volgende:

  1. De checklist met kritische succesfactoren
  2. De kracht van het team performance review instrument om in 1 overzicht te zien wat de status is van elk team
  3. Het belang van teamvolwassenheid
  4. Een praktijkcase

Inschrijven kan gratis via onderstaand formulier.