Dashboard continu verbeteren

De functie van een dashboard in je auto is simpel: bevestiging van wat je doet en inzicht geven om de juiste actie(s) te kunnen doen. En zo is het ook voor een dashboard voor continu verbeteren.

Maar wat staat op zo’n dashboard en voor wie is dit dashboard over continu verbeteren?

Dashboard continu verbeteren

Wat staat er op het dashboard Continu Verbeteren?

Een goed dashboard herken je aan zijn eenvoud: de kern is direct duidelijk. Het dashboard is intuïtief.

Voor continu verbeteren zijn de volgende aspecten relevant voor het dashboard zodat het inzicht geeft en je kan sturen op acties;

  1. hoeveel verbeteringen zijn er ingediend en gerealiseerd per periode en dat weer onderverdeeld per team
  2. wat hebben de gerealiseerde verbeteringen opgeleverd
  3. hoe hebben die verbeteringen bijgedragen aan de strategie
  4. hoeveel teams en hoeveel medewerkers zijn actief betrokken bij continu verbeteren
  5. welke lopende verbeteringen behoeven extra management aandacht omdat deze verbeteringen niet goed  (dreigen te) lopen
  6. continu verbeteren is niet alleen gericht op verbeteren, in feite gaat het om leren en experimenteren, daarom is inzicht in het aantal “lessons learned” en het aantal aangemaakte “hints en tips” ook relevant voor het dashboard
Een goed ontwerp, met een helder kleuren gebruik is van groot belang. Less is more is vaak van toepassing bij het bedenken van een dashboard.
Laat je inspireren door een zogenaamde speed-o-meter, gauge, of taart-diagram. Excel is een prima manier om je eerste dashboard mee op te zetten, maar na verloop van tijd zal je een professioneler tool willen hebben waar iedereen gebruik van kan maken.

Voorbeelden van een dashboard voor continu verbeteren

Onderstaand een aantal voorbeelden van elementen die op een dashboard voor continu verbeteren thuis horen. Klik op een afbeelding om te vergroten.

dashboard continu verbeteren

Het overzicht met het aantal ingediende verbetersuggesties gedurende een periode geeft zicht in de mate waarin teams bezig zijn met Continu Verbeteren.

In het getoonde voorbeeld is een opvallende toename in Q3 van 2019 met een daling in Q4, de oorzaak was een zogenaamde eindejaars-sprint.

dashboard continu verbeteren

Elke verbetering doorloopt een aantal stadia. In dit overzicht is te zien hoeveel verbetersuggesties in elk van de stadia zich bevinden.

In het getoonde voorbeeld is de aanwas van nieuwe suggesties ruimschoots aanwezig. De capaciteit om deze aanwas te verwerken is de beperkende factor, hier zou een actie op kunnen plaastvinden.

dashboard continu verbeteren

Zoals aangegeven gaat continu verbeteren over experimenteren en leren. In theorie zou elke verbetering afgesloten moeten worden met een korte evaluatie (retrospectie) om de opgedane kennis expliciet te maken.

Medewerkers die gaan werken aan een nieuwe verbetersuggesties kunnen die opgedane (en vastgelegde) kennis benutten.

dashboard continu verbeteren

Lessons learned gaan over de inhoud van de uitgevoerde verbetering. En over de wijze waarop de verbetering is aangepakt.

koppeling strategische initiatieven

Veel continu verbetertrajecten hebben moeite om aan te sluiten bij de strategische initiatieven. Coimbee maakt die relatie heel eenvoudig en overzichtelijk. Er is direct duidelijk welke strategische initiatieven operationele verbeteringen kennen en welke niet of te weinig.

Dit overzicht is interessant voor directie om te zien in welke hun strategie op de werkvloer leeft. Het overzicht is ook interessant voor lijnmanagers om te zien in welke mate medewerkers de strategie begrijpen en er naar handelen.

financieel dashboard continu verbeteren

De doelen van continu verbeteren kunnen per organisatie verschillen. Maar de financiële doelen zullen altijd aanwezig zijn. Een weergave via het dashboard van de financiële resultaten mag dan ook niet ontbreken.

Het boeken van resultaten of anders gezegd het behalen van doelen is enorm stimulerend voor iedereen binnen de organisatie. Bij continu verbeteren gaat het om 2 belangrijke onderdelen: succesvol verbeteren en blijvend verbeteren. Dit dashboard met financiële resultaten is heeft een belangrijke bijdrage aan ‘blijvend verbeteren”.

Voor wie is het dashboard

Traditioneel zou je zeggen dat een dashboard typisch iets is voor managers. In het kader van transparantie en de betrokkenheid van medewerkers is een dashboard juist ook voor medewerkers. Zeker als het om continu verbeteren gaat is transparantie een pre om de samenwerking tussen teams te bevorderen.

De ervaring leert dat het dashboard voor directie van groot belang is. Zij willen zien wat de waarde is van de continu verbeter-initiatieven. Doordat ze waarde zien zullen ze het traject blijven ondersteunen.

Aan de slag

Wil je grip en overzicht? Transparantie en betrokken medewerkers? Start dan nu met jouw dashboard voor continu verbeteren. Begin klein en eenvoudig en bouw uit (niet teveel!) afhankelijk van de behoefte.

Of gebruik de Coimbee software met daarin alle dashboards die jij nodig hebt om succesvol te zijn en te worden en te blijven met continu verbeteren.