Boek: Tools voor teams (over Teamontwikkeling)

Highlights van het boek over Teamontwikkeling:

  1. het boek verschaft een bewezen model om teams succesvol te laten presteren
  2. aan de hand van dit model met de 4 dimensies wordt niet alleen uitgelegd hoe dit model werkt, er wordt ook concreet aangeven hoe die 4 dimensies gerealiseerd moeten worden
  3. door deze tools die geboden worden is dit boek direct in de praktijk toepasbaar voor managers. Teamontwikkeling en continu verbeteren versterken elkaar doordat medewerkers steeds beter begrijpen waarom dingen beter kunnen en moeten (dimensie 1) en welke rol samenwerking hierin heeft (dimensie 3).

Auteur(s): Jaco van der Schoor, Thijs Rijnbergen

Aantal pagina’s: 224

ISBN: 9789462201606

Boek: Tools voor teams

Informatie van de uitgever

Teams staan onder grote druk. Er moet gepresteerd worden en dat tegen lagere kosten, met minder mensen. Samenwerken is de sleutel tot succes, maar waar samen gewerkt wordt ontstaan ook problemen.

Teamontwikkeling

In onze praktijk zien we veel teams, teammanagers en teamcoaches worstelen met tal van vragen:
– Hoe zet ik gedoe en onrust om in plezier en succes.
– Hoe bevorder ik de inbreng van teamleden?
– Hoe zorg ik voor effi ciënte en inspirerende vergaderingen.
– Hoe zorgen we ervoor dat we besluiten nemen waar iedereen achter staat?
– We hebben binnenkort een teamdag, hoe kan ik die zo invullen dat de dag leuk én effectief is?

Ook zien wij de tendens om meer zelf te doen, minder externen in te huren. Daarom is er nu dit boek. Een route-map naar de juiste interventie voor iedere situatie op het juiste moment. Met concrete werkvormen en adviezen om van je team een topteam te maken!

Inhoudsopgave Tools voor Teams

Inleiding

1. Hoe maak je teams effectief
1.1 De 4 Dimensies: Een holistische benadering
1.2 Schets van de 4 Dimensies
1.2.1 Dimensie 1: Bestaansrecht – weet waarvoor je op aarde bent
1.2.2 Dimensie 2: Inrichting – creëer de optimale mix voor succes
1.2.3 Dimensie 3: Dynamiek – en dan ga je samenwerken …
1.2.4 Dimensie 4: Omgeving – als team werk je niet in een vacuüm
1.3 Welke interventie moet ik doen?
1.4 De 6 meest voorkomende problemen (en hun interventies)

2. Dimensie 1: Bestaansrecht – een goed verhaal
2.1 Wat verstaan we precies onder Bestaansrecht?
2.2 Vragen en problemen die je in deze dimensie kunt tegenkomen
2.3 Thema’s van deze dimensie
2.3.1 Werkvormen Doelen stellen
I De boom van ons bestaan
II Marktplaats – Wie ben je en waar sta je voor?
III Van abstract naar concreet
IV Waar verbinden we ons aan (en waaraan niet)
2.3.2 Werkvormen Resultaten behalen
I De Ba: Resultaten vanuit de wijsheid van het team
II Resultaten SMART formuleren (of FUZZY)
III Verwoord de Defi nition of Done
2.3.3 Werkvormen Evalueren
I Stappenplan: Evalueren doe je zo
II BOT – Benen op tafel-sessie

3. Dimensie 2: Inrichting – een soepel draaiend raderwerk
3.1 Het belang van Inrichting
3.2 Vragen en problemen die je in deze dimensie kunt tegenkomen
3.3 Thema’s van deze dimensie
3.3.1 Werkvormen Menselijk kapitaal
I Leer elkaar beter kennen met de Teamrollen van Belbin
II De hand – talenten, richting en focus
3.3.2 Werkvormen Procedures
I Procedures ontwikkelen die voor je werken
3.3.3 Werkvormen Overleg
I Dag Start-Up
II Check-in
III Het verprutste overleg
IV Vergaderen over vergaderen

4. Dimensie 3: Dynamiek – de menselijke factor
4.1 Wat is Dynamiek?
4.2 Vragen en problemen die je in deze dimensie kunt tegenkomen
4.3 Het belang van Dynamiek
4.3.1 Fases van teamontwikkeling: een voorspelbare ontwikkeling
4.4 Thema’s van deze dimensie
4.4.1 Werkvormen Omgang met elkaar
I Veiligheidscheck
II Elkaar beter leren kennen: Body & Soul
III Professioneel roddelen
IV Normen en waarden
V Probleemdialoog
VI Weten waar iemand vandaan komt
VII Wisseling van de wacht
4.4.2 Werkvormen Communicatie
I 4 niveaus van communicatie
II Je begrijpt me wel, toch?
III Zoektocht naar verbetering
IV Het feedbackcafé
4.4.3 Werkvormen Besluitvorming
I Analyse huidige besluitvormingsproces in het team
II Oefenen met vertragen
III Besluitvorming opknippen
4.4.4 Werkvormen Onderlinge afstemming
I Samenwerking evalueren
II Complimentencarrousel: starten met feedback geven

5. Dimensie 4: Omgeving – niet op een eiland
5.1 Wat verstaan we precies onder de Omgeving van het team?
5.2 Vragen en problemen die je in deze dimensie kunt tegenkomen
5.3 Thema’s van deze dimensie
5.3.1 Werkvormen Interne en externe organisatie
I Krachtenveldanalyse
II Vergroot je invloed
III Levende SWOT-analyse
IV Het land van …
5.3.2 Werkvormen Klanten
I Klanten ruilen
II Door de ogen van een ander

6. Aan de slag: houding en gedrag, basisvaardigheden teamontwikkeling
6.1 Hoe maak je een goede procesinterventie?
6.2 Patronen observeren: welke bril zet je op?
6.2.1 Bril 1: De 4 niveaus van communicatie
6.2.2 Bril 2: Fases van teamontwikkeling
6.2.3 De twee brillen gecombineerd: sturen en loslaten
6.3 Welke rol neem je in?
6.3.1 Welke rol wordt er van je verwacht?
6.4 De basis voor het voeren van goede gesprekken
6.4.1 Werkvormen Goede gesprekken voeren
I Check-in
II Gesprek op voeten
III Stap in de kring
IV Brainstorm
6.5 Gedrag zegt meer dan 1000 woorden
6.5.1 Werkvormen Gedrag
I De toren van papier
II The Marshmallow Challenge
III Speel je eigen spel

7. De team bibliotheek – meer lezen over…
7.1 Dimensie 1: Bestaansrecht
7.1.1 Doelen stellen – Wouter Hart: Verdraaide organisatie
7.1.2 Doelen stellen – Simon Sinek: Start with Why
7.1.3 Resultaten behalen – Richard Rumelt: Het geheim van een goede strategie
7.1.4 Evalueren – Chris Argyris: Single loop and double loop learning
7.2 Dimensie 2: Inrichting
7.2.1 Effectief organiseren – Rini van Solingen & Rob van Lanen: Scrum voor Managers
7.3 Dimensie 3: Dynamiek
7.3.1 Samenwerkingsvaardigheden – Amy C. Edmondson: How to master the new art of teaming
7.3.2 Gedragen besluiten nemen – Jitske Kramer: Deep Democracy
7.3.3 Rouw en afscheid in teams – George Kohlrieser: Hostage at the table
7.3.4 Communicatie bevorderen – Eric Berne: Transactionele analyse
7.4 Dimensie 4: Omgeving
7.4.1 Je invloed vergroten – Steven Covey: Cirkel van invloed

Meer over continu verbeteren:

Kaizen

Continu Verbeteren is vanuit de Lean-filosofie ook bekend onder de naam Kaizen. Met een heldere aanpak zorgt voor Kaizen voor meer en succesvollere verbeteringen.

PDCA

Plan-Do-Check-Act is bekend geworden door Dr. W. Deming. Ook wel de Deming-circle genoemd.

Kanban

Kanban is een werkwijze die bij continu verbeteren zorgt voor het realiseren van verbeteringen in de kortst mogelijke doorlooptijd.

Digitale ideeënbus

De fysieke ideeënbus maakt bij steeds bedrijven plaats voor een digitale ideeënbus.

Agile

Agile betekent letterlijk wendbaar, flexibel. Het is bedoeld als manier van werken om snel in te kunnen spelen op veranderingen. Agile is meer dan een techniek, het is vooral een mindset.