Boek: Kanban, successful evolutionary change

Highlights van het boek:

  1. hoewel de titel aangeeft dat dit voor IT-teams is, is het beschreven Kanban werken uitermate geschikt voor business-teams
  2. Kanban is een super sterke manier om de werkdruk te reduceren en de kwaliteit te verbeteren. Dit boek laat zien hoe WIP, flow en cadence werken.
  3. Verrassend voor de buitenstaander maar Kanban zorgt voor meer productiviteit
  4. het boek is soms wat gedetailleerd, dus zeker niet ter oriëntatie. Maar heel waardevol als je echt wil verdiepen in Kanban.
  5. Hier vind je ook al veel informatie over Kanban

Auteur(s): David J. Anderson

Aantal pagina’s: 262

ISBN: 9780984521401

Boek: Kanban successful evolutionary change

Kanban is becoming a popular way to visualize and limit work-in-progress.

Teams around the world are adding kanban around their existing processes to catalyze cultural change and deliver better business agility.

This book answers the questions: What is Kanban? Why would I want to use Kanban? How do I go about implementing Kanban? How do I recognize improvement opportunities and what should I do about them?

Meer over continu verbeteren:

Kaizen

Continu Verbeteren is vanuit de Lean-filosofie ook bekend onder de naam Kaizen. Met een heldere aanpak zorgt voor Kaizen voor meer en succesvollere verbeteringen.

PDCA

Plan-Do-Check-Act is bekend geworden door Dr. W. Deming. Ook wel de Deming-circle genoemd.

Kanban

Kanban is een werkwijze die bij continu verbeteren zorgt voor het realiseren van verbeteringen in de kortst mogelijke doorlooptijd.

Digitale ideeënbus

De fysieke ideeënbus maakt bij steeds bedrijven plaats voor een digitale ideeënbus.

Agile

Agile betekent letterlijk wendbaar, flexibel. Het is bedoeld als manier van werken om snel in te kunnen spelen op veranderingen. Agile is meer dan een techniek, het is vooral een mindset.

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen