5s audit met deze checklist

5s is de manier vanuit Lean om te zorgen voor een prettige, nette en veilige werkplek.

Want hoe irritant is het als je naar de printer gaat en die doet het niet? Of als je een heftruck nodig hebt en die is vuil of de batterij is niet opgeladen?

5s audit

5s hoe doe je dat

5S is een handige en bewezen manier  om betrokkenen in een proces bewust te laten zijn van hun werkomgeving.

Als een medewerker in staat is om de werkplek opgeruimd te houden, dan heeft dit vele voordelen:

 • overzicht
 • rust
 • focus.
 • productiviteit

Bijvoorbeeld: minder tijd aan het zoeken van dingen, de machines die je nodig hebt doen het als je ze nodig hebt (je kan er op vertrouwen).

De aanpak is op hoofdlijnen als volgt

 1. leg uit wat 5s is aan de betrokken medewerkers
 2. selecteer een ruimte (als je keuze hebt begin dan met een kleine cq niet zo’n moeilijke ruimte zodat je vertrouwen opbouwt)
 3. ruim op wat er niet nodig is
 4. geeft alles een vaste plek
 5. zorg dat alles schoon is en werkt
 6. zorg voor standaards
 7. stand houden
Lean 5S audit

5s audit

Een manier om 5s in stand te houden is een audit. Hiermee laat je zien dat het belangrijk is.

De audit is niet zomaar een rondje lopen en subjectief kijken. De audit doe je aan de hand van vooraf bedachte punten of aspecten die je wilt controleren. Die aspecten en deelvragen zijn duidelijk en ondubbelzinnig beschreven inclusief de bijhorende normen. Vastgelegd in een vragenlijst zodat je ba verloop van de tijd deze kan herhalen.

De beoordelaar bekijkt aan de hand van die vraganlijst de ruimte en geeft scores. Eventueel is er een tweede beoordelaar (dit kunnen trouwens best medewerkers zijn m.a.w. dit hoeeft geen manager te zijn die de beoordeling doet).

De vragen worden voorzien van scores en eventuele foto’s vastgelegd. De analyse levert op op welke punten er verbetering moet plaatsvinden. Dit leidt tot verbeteracties die bewaakt moeten worden.

5s checklist

De 5s checklist is een vragenlijst op papier of digitaal. Digitaal is handig in verband met het vastleggen van foto’s.

De checklist bevat net zoveel vragen en aspecten als je wel. Bij 5s zijn 5 aspecten met ongeveer 4-10 deelvragen per aspect heel gangbaar.

Rol Coimbee in 5S

Met Coimbee kan je eenvoudige de 5S checklist (vragenlijst) samenstellen en uitvoeren.

Coimbee laat duidelijk de trend zien (in geval van meerdere audits) op totaal-niveau en op deel-niveau. De koppeling met verbeteracties is eenvoudig net zoals de bwaking op die acties.

Note: de functionaliteit in Coimbee is zodanig opgezet dat je elke vorm van checklist kan doen (m.a.w. veel meer is mogelijk dan alleen een 5S checklist).