SQDC wat kan je daarmee?

SQDC is een essentiële methodiek binnen Lean management, gericht op het verbeteren van organisatorische prestaties door middel van visuele managementtechnieken. SQDC staat voor Veiligheid (Safety), Kwaliteit (Quality), Levering (Delivery), en Kosten (Cost), vier fundamentele pijlers die gezamenlijk de prestaties van een organisatie weerspiegelen en sturen. In deze blog duiken we dieper in op elk van deze elementen en hoe ze bijdragen aan het creëren van een efficiëntere, productievere werkomgeving.

Veiligheid (Safety)

Veiligheid staat bovenaan in het SQDC-model. Het is de overtuiging dat een veilige werkomgeving de basis vormt voor alle andere aspecten van succesvolle bedrijfsvoering. Een focus op veiligheid zorgt ervoor dat medewerkers zich gewaardeerd en beschermd voelen, wat leidt tot verhoogde betrokkenheid en productiviteit. Bedrijven die prioriteit geven aan veiligheid verminderen het risico op ongevallen en incidenten, wat niet alleen de welzijn van werknemers ten goede komt, maar ook significante kostenbesparingen met zich meebrengt door het vermijden van boetes en compensaties.

Kwaliteit (Quality)

Kwaliteit is de hoeksteen van klanttevredenheid en duurzaam zakelijk succes. In de context van Lean en SQDC focust kwaliteit zich op het elimineren van verspillingen en het continu verbeteren van processen om te voldoen aan de verwachtingen van de klant. Door kwaliteitsproblemen snel te identificeren en aan te pakken, kunnen organisaties hun producten en diensten voortdurend verbeteren. Dit leidt niet alleen tot een hogere klanttevredenheid, maar ook tot lagere kosten door het verminderen van defecten en het herwerk dat nodig is.

Levering (Delivery)

Levering gaat over het vermogen van een organisatie om haar producten of diensten op tijd te leveren, conform de verwachtingen van de klant. In een Lean omgeving wordt bijzondere aandacht besteed aan het stroomlijnen van processen om doorlooptijden te verminderen en de betrouwbaarheid van leveringen te verhogen. Door gebruik te maken van visuele hulpmiddelen zoals Kanban-borden, kunnen teams inzicht krijgen in workflow knelpunten en proactief maatregelen nemen om deze te elimineren. Efficiënte levering verhoogt de klanttevredenheid en kan een competitief voordeel bieden in de markt.

Kosten (Cost)

Kostenbeheersing is cruciaal voor het behalen van financiële doelstellingen en het waarborgen van de langetermijn levensvatbaarheid van een organisatie. Door middel van SQDC, richten organisaties zich op het identificeren en elimineren van verspillingen in hun processen, wat leidt tot directe en indirecte kostenbesparingen. Lean tools zoals waardestroomanalyse helpen bij het in kaart brengen van processen en het identificeren van niet-waardetoevoegende activiteiten die kunnen worden geëlimineerd of verbeterd. Dit resulteert in efficiëntere processen, lagere operationele kosten, en uiteindelijk hogere winstmarges.