Inleiding

Er is veel bekend over innovatie en hoe dit via een online suggestiesysteem kan worden gekanaliseerd. Op welke manier HRM-activiteiten invloed hebben op de implementatie van innovatieve ideeën die via online suggestiesystemen worden ingediend, is echter nog onbekend.

Onderzoek uitgevoerd door Emma Weghorst (Universiteit Twente)

Met behulp van een meervoudige case study en interviews met in totaal 28 medewerkers van vier verschillende cases, is duidelijk geworden hoe deze activiteiten van invloed zijn op de uitvoering.

De verschillende HRM-activiteiten die naar voren kwamen, ‘Assessing for innovation’, ‘Training for innovation’, ‘Ondersteuning van leidinggevende’, ‘Communicatie over de implementatie’, ‘Verwachtingen uiten naar medewerkers’, ‘Belonen voor innovatie’, ‘Taaksamenstelling’, ‘Tijd creëren voor medewerkers om te innoveren’ en ‘Feedback geven op ideeën’ werden geïntegreerd in het AMO-model (Bos-Nehles et al., 2017) om een ​​beter inzicht te geven in de gebieden waarop ze invloed uitoefenen en er is onderzocht op welke mate ze een positieve of een negatieve invloed hebben.

Bovendien lijkt dit effect te worden beïnvloed door meerdere contextuele factoren die bepalen of HRM-activiteiten de implementatie van innovatieve ideeën die via een online suggestiesysteem worden ingediend, versterken of belemmeren. Deze invloedrijke factoren zijn ‘Samenwerking binnen en tussen teams’, ‘Hoeveelheid werk wordt als teveel ervaren’, ‘Kennis over het implementeren van ideeën’, ‘Afhankelijkheid van andere teams en/of afdelingen’, ‘Moeilijkheidsgraad van ideeën’, ‘ Andere/meerdere systemen gebruikt’, en ‘Ideeverantwoordelijkheid’.

Voor organisaties die werken met een online suggestiesysteem is het van belang te weten in welke context zij ideeën proberen uit te voeren en hoe deze zeven aandachtspunten in de organisatie worden geïntegreerd. Op deze manier hebben de negen ontstane HRM-activiteiten een grotere kans om de implementatiefase te versterken in plaats van te verslechteren. Daarnaast kan het online suggestiesysteem zelf ook een ondersteunend hulpmiddel zijn bij de HRM-activiteiten. Niet alleen kunnen HRM-activiteiten dus de implementatie van innovatieve ideeën die in een online suggestiesysteem worden ingediend, versterken of remmen, maar het online suggestiesysteem zelf kan ook worden gebruikt om de implementatie van innovatieve ideeën te verbeteren.

AMO-model

  1. Abilities (kunnen): heeft iemand de kennis en vaardigheden?
  2. Motivation (willen): is er aansluiting bij de persoonlijke interesses en doelen?
  3. Opportunities (mogen): zijn de omstandigheden ernaar om te verbeteren / leren / presteren? Deze factor is extern van aard en wordt beïnvloed door de organisatie en de leidinggevende.