Als manager haal je zo het beste uit jouw team

  • Wat vinden en verwachten jullie klanten?

  • Wat speelt er in jouw team?

  • Wat moet er beter?

  • Wat is de status en voortgang?

teamprestaties verbeteren

Als manager wil je dat de doelen gehaald worden en dat de werksfeer prima is.

Jij wil weten wat jouw klanten verwachten en wat er speelt in jouw team zodat je gericht kan werken aan verbeteringen.

Maar het dagelijkse werk vraagt al behoorlijk wat aandacht van jou als manager.

  1. Hoe achterhaal je eenvoudig wat er beter kan of moet?
  2. Hou houd je makkelijk overzicht op deze verbeter-mogelijkheden?
  3. En hoe rapporteer jij naar hoger-management jullie bijdrage aan de strategische initiatieven?
  4. Hoe ga je om met medewerkers die thuis en op kantoor werken?

Als manager haal je met Coimbee het beste uit jouw team

1. Begin de dag goed

Begin de dag met een korte bijeenkomst. Benoem opvallende aspecten van de vorige dag en bespreek of er knelpunten voor vandaag zijn.

De Dagstart levert niet alleen verbeteringen op, het draagt ook bij aan teamontwikkeling en de sfeer in het team.

Via het Dagstart bord in Coimbee bespreek je bijvoorbeeld de geboekte Successen, openstaande acties en jullie werkinstructies.

Met Coimbee doe je deze Dagstart digitaal op elke plek waar je maar wil.

2. Medewerkers weten wat beter kan

Vraag medewerkers en hoor welke ideeën zij hebben om het werk makkelijker, veiliger, sneller of leuker te maken.

Medewerkers voeren zelf de ideeën in op de mobiele app van Coimbee. En dat kost nog geen 10 seconden.

Zo weet je heel eenvoudig wat er speelt in jouw team en wat er beter moet.

coimbee actielijst

3. Geen weerstand

De medewerkers kiezen gezamenlijk met jou als manager welk idee wordt opgepakt en welk idee (nog) niet. Zo voorkom je weerstand en zorg je voor draagvlak.

Via Coimbee vier je het succes en stimuleer je elkaar met een Like, Share of Follow.

Medewerkers kunnen via Coimbee eenvoudig op ideeën van elkaar reageren. Dit bevordert de kwaliteit van ideeën en het draagvlak voor die ideeën.

Continu Verbeteren met Coimbee

4. Plezier in het werk

Medewerkers kunnen anoniem aangeven hoeveel plezier zij in het werk hebben. Coimbee berekent dagelijks het gemiddelde, de hoogste en laagste scores zodat je als team direct ziet of actie noodzakelijk is.

coimbee plezier in het werk

5. Geef complimenten

Als team en als medewerker wil je erkenning en waardering voor de geleverde prestaties. Stilstaan bij het geboekte succes geeft energie en vertrouwen. Het is de basis om verder te gaan.

Via Coimbee deel je heel eenvoudig dat succes en laat je de waardering en erkenning zien. De manager blijkt in de ogen van de medewerker het beste deze waardering uit te spreken. En via het Leaderbord worden medewerkers gewaardeerd en gestimuleerd.

Leaderbord Coimbee
team volwassenheid Coimbee en betrokkenheid

De toegevoegde waarde van Coimbee is voor teams die in fase 2 of verder zitten zeer groot.

In fase 2 is Coimbee nuttig om te achterhalen wat er speelt in team en wat er beter kan of moet. Het Dagstartbord en het Verbeterbord helpen hier  bij.

In fase 3 ondersteunt Coimbee met de PDCA checklist zodat verbeteringen succesvol worden gerealiseerd. Ook de Mood-indicator, het Leaderbord, Successen, de Like en Commentaar functies zorgen dat verbeteren niet eenmalig gebeurt maar een blijvende activiteit wordt.

In fase 4 zijn de dashboards en de rapportages over de bijdrage aan de strategie met voor hoger management interessant.

De groei van een team is mede afhankelijk van de manager. Hier bepaal je eenvoudig hoe jij als manager scoort.

Coimbee kan gebruikt worden door elke teammanager individueel. Er ontstaat nog meer waarde indien alle teams gebruik maken van Coimbee. Dan kunnen medewerkers uit elk team de verbeter-initiatieven uit alle teams zien en aan bijdragen.