9. Kaders bevorderen ideeën

Medewerkers zijn beter in staat om mee te denken indien er een duidelijk doel, kader en structuur is. Creativiteit is gebaat bij een afbakening.

Ook willen medewerkers duidelijkheid over de te volgen stappen om van idee tot realisatie te komen. En de te hanteren spelregels, zoals het uitstellen van een oordeel, luisteren en gestructureerd feiten achterhalen.