6. Diversiteit zorgt voor betere ideeën

Zelfstandig een idee realiseren lijkt sneller te werken. De inbreng van collega’s, met name uit andere teams, zorgt er voor dat er vanuit verschillende invalshoeken naar het idee gekeken wordt, wat de kwaliteit ten goede komt.

Net zo belangrijk is diversiteit qua deelnemers wat betreft aspecten zoals kritische houding, doorzetter, uitwerker, afmaker. De Belbin-teamrollen kunnen hier houvast geven.