Energiebedrijf kiest voor Coimbee omdat Excel, Trello en TFS niet voldoen

Begin januari zijn we benaderd door een energiebedrijf met de volgende vraag: “We zijn bezig met verbeteren en vinden Excel, Trello en TFS niet voldoende bieden. Wij willen graag zien wat de Coimbee Toolbox ons kan bieden.”

Een mooie kans met als resultaat dat door de succesvolle demonstratie, dit energiebedrijf deze maand met de Coimbee Toolbox aan de slag gaat.

interventie

Excel, Trello en TFS zijn onvoldoende volgens deze klant

Als voorbereiding op de demonstratie van de Coimbee toolbox hebben we via mail de volgende antwoorden op onze vragen ontvangen:

 1. hoeveel medewerkers zouden jullie van de Coimbee Toolbox gebruik willen laten maken:  circa 150
 2. hoe zou je jullie behoefte willen omschrijven ? We willen een aantrekkelijke, laagdrempelige manier om verbeteringen te registreren en volgen en inzicht te hebben in voortgang, opbrengsten, etc
 3. met betrekking tot Excel, Trello en TFS: waar loop je daar tegenaan, wat je met de Coimbee toolbox wil oplossen? TFS is erg ontoegankelijk, ingewikkeld. Trello is minder geschikt om het overzicht te houden als het aantal deelnemers of verbeteringen toeneemt en om resultaten te tracken.

De voordelen van Coimbee ten opzichte van Excel, Trello en TFS

Medewerkers hebben ideeën hoe iets beter, makkelijker, leuker of veiliger kan. Er ontbreekt vaak een duidelijke, transparante en efficiënte werkwijze voor deze ideeën (indienen, selectie, realisatie, succes vieren, leren)
Veel gekozen oplossingen zoals Excel, Trello, Sharepoint, TFS zijn bij de start oke, maar schieten tekort na enkele maanden, onder andere doordat:
 1. de uniformiteit van het vastleggen van gegevens ontbreekt, zodat onder andere rapportages niet mogelijk zijn
 2. rapportages ontbreken (herkomst, interactie, kwaliteit, kosten/baten, etc)
 3. er geen specifieke functies zijn voor de realisatie van verbeteringen (PDCA-checklist)
 4. er geen koppeling met de  strategische initiatieven aanwezig is
 5. de mogelijkheid om lessons learned, hints en tips vast te leggen niet aanwezig is
 6. het benoemen van acties en opvolgen hiervan niet mogelijk is
 7. sociale functies zoals Like, Share, Follow, Comment beperkt/niet aanwezig zijn
 8. er geen mogelijkheden voor kernwaarden en teamontwikkeling
 9. er geen/beperkte mogelijkheden zijn voor signalering en notificaties  (bijvoorbeeld indien een due-date verstrijkt)

Het invoeren van een verbetersuggestie in de Coimbee toolbox is zeer eenvoudig, gemakkelijk en kost enkele seconden.

Met de Coimbee toolbox is elke medewerker op de hoogte van de status en voortgang van verbeteringen in het team en in het hele bedrijf. Dit bevordert samenwerking. De Coimbee toolbox zorgt voor meer en succesvollere verbeteringen.

Kaizen, PDCA zijn onderdeel van continu verbeteren

De kracht van de Coimbee Toolbox zit onder andere in het gemak van het gebruik, de diverse sociale functies (like, follow, share en commentaar)  en de krachtige PDCA-checklist met daarin de 6 Kaizen stappen. Het visueel sterke digitale verbeterbord zorgt voor een duidelijk overzicht van de verbeteringen.

Continu Verbeteren draagt hiermee niet alleen bij aan betere prestatie en tevreden klanten, maar ook aan betrokken en gemotiveerde medewerkers.